Samfunnet og hver enkelt av oss står i en stadig debatt om etiske dilemmaer. Slik bygger vi et samfunn med åpenhet tross ulike synspunkter. Slik tar vi avgjørelser enkeltvis og slik lager vi lover.

Men selv i et så demokratisk og åpent samfunn som det norske, er det fortsatt vanskelig å føre et ordskifte om noen etiske dilemmaer. Det har ikke minst mediedekningen av endringene i abortloven vist oss.
La oss innrømmet at dette ikke bare dreier seg om kvinners rettigheter over egen kropp, men også om et spirende menneske sine rettigheter og en biologisk fars ønsker og plikter. Om man er uenig i lovverket, fra den ene eller andre sider, bør vi i hvert fall tørre å åpne opp for etiske refleksjoner der vi innrømmer at abortsaken reiser en rekke etiske dilemmaer som blant annet retten til liv.

Lovverket i et samfunn må balansere en rekke etiske hensyn, også retten til liv for fosteret.