Behn bidrar til å ufarliggjøre åpenhet om selvmord og gi legitimitet til et samfunn der det ikke ties om vanskelige tema.

Åpenhet må følges opp med handling fra støtteapparatet. Vi vet at ungdom som opplever selvmord har behov for å treffe andre som har gått gjennom det samme som dem. Det har vi lært fra norsk og internasjonal forskning, fra erfaringen vi har med ungdomstreff for selvmordsetterlatte over hele Norge gjennom flere år og fra møteplassene som Unge LEVE i Vestfold har arrangert siden 2015.

I en tid der temaet vies så mye oppmerksomhet i offentligheten som nå, er det etter vår mening ekstra viktig at støtteapparatet mobiliserer. Kanskje er Maud Angelicas Behns ord en vekker for mange. Da må tilbudene være der.

LES OGSÅ: Ari Behns datter: – Jeg har savnet deg så mye allerede

Har åpen dør

Tønsbergs Blad skrev fredag om at Unge LEVE i Vestfold åpner dørene førstkommende onsdag. Vi vil minne om at dette er en dør som har stått åpen for selvmordsetterlatte, nærmest hver måned gjennom store deler av året, i snart fem år. Vi har gjennomført livsmestringskurs og inviterer til foredrag og samtaler om tema som kan være nyttig for deg som har mistet noen i selvmord. Mange har benyttet seg av tilbudet vårt, og vi er glade for at det fortsetter slik at vi kan nå ut til enda flere.

LES OGSÅ: Veronica åpner døra for unge etterlatte ved selvmord etter Maud Angelica Behns minnetale

I tillegg besøker vi videregående skoler for å snakke med ungdom om følelser og hvordan vi kan hjelpe hverandre til å ha det bra, både generelt og i tilfeller der venner eller kjente gjennomgår en krise. Livsmestring er en bærebjelke i det forebyggende arbeidet som Unge LEVE i Vestfold gjør.

I 2018 var selvmordsraten i Vestfold 15,8 per 100.000 innbygger. Det er over landsgjennomsnittet på 12,9, og en økning fra 2017. Det viser at selv om vi legger ned en betydelig innsats, så er vi ikke i mål. Arbeidet bør etter vår oppfatning styrkes. Vi oppfordrer derfor politikerne våre, og andre deler av støtteapparatet, til å vise handling. Mer åpenhet må møtes med stabile, tilgjengelige tilbud for dem som trenger det. Det er en forutsetning for å lykkes med forebyggende arbeid og støtte til etterlatte.