Fremtiden til samfunnet må sikres gjennom satsing på kvaliteten i tilbudet til våre barn og ungdom. Arbeiderpartiet i Tønsberg har fra første dag vi tok over styringen i 2019 satset på tiltak for å leve opp til visjonen - Der barn ler.

De siste årene har vi styrket ordninger og tjenester til barn og unge totalt med over 40 millioner kroner. Og på siste kommunestyremøte vedtok vi nye 10 millioner kroner.

LES OGSÅ: Erna lærte om lekser i Tønsberg: – Det krever mye av lærerne

Dette har vi gjort:

* Holder barnetrygden utenfor beregningen av sosialstønaden

* Økt bemanning i barnehager og skoler

* Servering av mat i barnehagene

* Utvidet antall barnehageplasser på Vear

* Økt antallet helsesykepleiere

* Utvidet tilbudet på ungdommens helsestasjon

* Ansatt miljøterapeuter

* Innført gratis kjernetid for førsteklassinger på SFO.

* Økt antall plasser ved kulturskolen

* Satt opp et fond for frivilligheten for å gi ekstra tilbud til barn og unge

* Rustet opp bykjernens torv og grønne lunger for å stimulere livet i byen

* Økt antall lærlinger

* Styrket lavterskel psykisk helsetilbud på Familiehuset

* Tilført ekstra midler til å ruste opp skoler og barnehager

LES OGSÅ: Når veiledere villeder

Barn og unge får medvirke

FNs Barnekonvensjon sier at barn har rett til deltakelse og innflytelse, og nettopp det tar vi på alvor i Tønsberg. Her arrangerer vi elevrådskonferanser, der legger barna og ungdommen frem hva som er viktig for dem. Vi har lyttet og fulgt opp deres behov. Det vil vi fortsette med!

Nå er det ute en høring på skole- og barnehagestruktur, og også der er vi opptatt av å lytte til dere innbyggere og hva dere mener er viktig.

LES OGSÅ: Ordfører Jon har en bønn til foreldre: – Ikke dra på klassetur til Tusenfryd eller andre steder som koster mye penger

Som politiker må man ville satse, men for at demokratiet skal fungere må vi også lytte og ta til oss kunnskap. Bare på den måten kan vi lykkes med å fatte gode vedtak som utvikler Tønsberg-samfunnet videre.

God sommer!