Endelig! Arbeiderpartiet vedtok på sitt landsmøte å ikke gå inn for konsekvensutredning av de mest sårbare områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja. En stor seier for miljøet og vår felles framtid.

Arbeiderpartiet forbereder seg på å ta Norge inn i fornybarsamfunnet. Da kan vi ikke utløse nye oljefelter i våre mest sårbare områder som vil skade andre fremtidsrettede næringer som fiskeri og turisme.

Vi ønsker å satse på og videreutvikle oljenæringen. Den kompetansen og arbeidsplassene er det som skal ta oss inn i fornybarsamfunnet. Da er det flaut å se at Høyre og FrP bruker tid på å snakke ned et vedtak de allerede har i sin regjeringsplattform.

Arbeiderpartiet er det eneste partiet som ser begge sider av saken. Vi lukker ikke øynene for den omstillingen som faktisk kommer. Vi er klare for å bruke den kompetansen vi har for å sikre at folk har en jobb å gå til også når oljealderen nærmer seg slutten.

Vi har kort tid på å nå de globale klimamålene. Arbeiderpartiet er på lag med vanlige folk og er klare for å bygge et enda sterkere fellesskap i nye Tønsberg kommune.

For første gang er det nå et flertall på stortinget for å ta det første steget inn i fornybarsamfunnet. I år er det kommunevalg og det er din mulighet til å stemme inn representanter som tar grønne og fremtidsrettede valg i ditt lokalsamfunn. Vi i Arbeiderpartiet ønsker trygge arbeidsplasser og verdiskapning for vår felles framtid.