Arbeidsledigheten eksploderer – denne bransjen er hardest rammet

Over 400.000 nordmenn er arbeidsledige, og Sandefjord har den største andelen arbeidsledige i fylket.