For det første er det blitt ødelagt et stort areal av natur som simpelthen er sprengt flatt, mens vi vet det er en naturkrise på gang. Dernest etablering av nye, store butikkarealer vi ikke trenger, og som bare viderefører bruk-og-kast-samfunnet. Til sist den destruktive virkningen på bysentra i regionen med butikkdød og livløse bysentra. Slike nye arbeidsplasser, som i Bamble, skal vi ikke ha. De er bare destruktive.

Ett hakk lenger nord langs kysten, i Larvik, sto det nylig i byens avis om boliger som blir omgjort til ferieboliger nær sjøen og byens sentrum. Langestrand og Torstrand opplever mørklagte vinduer om vinteren. Selv en høyremann bosatt på Langestrand misliker det. Arbeidsplassene tilhører i den sammenheng eiendomsmeglerne, stylistene, entreprenører til å bygge erstatningsboliger, reklamebransjen og bankene. De får klare seg med annen omsetning. Vi trenger levende byer året rundt.

I Tønsberg bygges det nå ei mange etasjers boligblokk ved Nedre Langgate. Den er mye omtalt fordi utbygger etter manges mening fratar naboene deres verdier. Bystyret støtter her opphopning av formuer på få hender. Er det dette som menes med «vanlige folks tur»?

LES OGSÅ: Makta har bestemt seg. Åpent brev til Øyvind Jonassen (H)

Hadde de hevet blikket et ørlite grann ville de også ha sett at konstruksjonen av nybygget, stål og betong, er de absolutte verstingene med hensyn til co2-utslipp. Den konstruksjonen som ble revet var sannsynligvis helt i orden for de neste hundre år. Det skulle vært nedlagt rivningsforbud både for å bidra til å redde klimaet og fordi vi har nok boligarealer i Norge, 60 kvm pr. person, 2,7 millioner boligenheter er mer enn nok. Det vi trenger er en radikalt bedre distriktspolitikk. Og vi har masser av jobb for byggeindustrien med oppgradering av eksisterende bygg for å spare energi.

Arbeidsplasser kan vi trenge utenfor pressområder. Et godt tiltak for å bidra til det er å la være å bygge strømutvekslingsledninger mellom nord og syd. Da kan naturen vi trenger bevares, og andre deler av landet slepper europeiske strømpriser.

LES OGSÅ: På høy tid at byens myndigheter tar fortvilelsen på alvor

Det finnes altså en rekke ting vi ikke bør gjøre, som firefelts motorveier eller oljeproduksjon. Så kan den knappe arbeidskraften vi har brukes til andre jobber.