I en fersk undersøkelse IKA Kongsberg har fått gjennomført blant befolkningen i våre 37 eierkommuner, svarer nemlig hele åtte av ti innbyggere at de synes oppbevaring og tilgjengeliggjøring av offentlige dokumenter, foto og film er avgjørende for at Norge har et velfungerende demokrati.

Det er mange arkiver i Norge som er viktige for demokratiet, samtidig som det er by- og kommunearkivene, som vi i IKA Kongsberg forvalter, som er viktigst for det enkelte individ. Her dokumenteres lokalforvaltning, byggesaker, skole- og undervisning, barnevern, sosialtjeneste og primærhelsetjenester. Dokumenter som kan være viktig for å bevise urett mot enkeltmennesker eller grupper.

LES OGSÅ: Haakon og Lise har noe helt spesielt de vil vise deg: – Det er viktig å få løftet dette fram igjen

Innsyn

Arkivene er til for innbyggerne, og handler om våre innbyggeres demokratiske rett til å få tilgang til og innsyn i, det som angår dem. Arkiv og demokrati går hånd i hånd og det er svært gledelig at våre innbyggere ser det på samme måte.

I samme undersøkelse sier nesten ni av ti at det er viktig at kommunene tar vare på gamle dokumenter og bilder. Det er i år 30 år siden IKA Kongsberg så dagens lys. Den gang med ansvar for arkiver i 15 eierkommuner, med mål om å samle arkivene og kompetansen for å tilby kommunene de beste og mest effektive arkivtjenestene i fremtiden. Det har vi klart og vi er sammen med våre 37 eierkommuner og to fylkeskommuner klare til å nye steg inn i fremtiden.

Åtte av ti mener at de som tar vare på lokalhistorie også bør formidle dette til innbyggerne.

LES OGSÅ: Vestfoldmuseene markerer Skeivt kulturår

Nye nettsider

Tilbakemeldingen til befolkningen tar vi på alvor, og akselererer derfor satsningen på formidling av lokalhistorie, blant annet med nye nettsider og i sosiale medier.

Digitalisering spiller en helt sentral rolle for fremtidens arkivtjenester. Undersøkelsen er et signal til oss og våre eiere om at vi må fortsette å investere i arkivfaget, kompetanse, tjenesteutvikling og i selve arkivene.

Alt dette for å øke tilgjengeligheten til befolkningen. Fordi arkiv og demokrati går hånd i hånd.