På mandag er det 8. mars. Den internasjonale kvinnedagen. Jeg skulle skikkelig ønske jeg kunne gå i tog. Marsjere. Ha på boots og raddisskjerfet. Høre appeller. Unge jentestemmer, som snakker med utestemme inn i en litt sliten mikk. Få tårer i øya og trua tilbake av å se hvor mye bra kvinnekamp som foregår. Det blir ikke sånn marsj i år, men jeg skal marsjere i hjertet og lade opp til ekstra kvinnedagsenergi neste år. Det kommer til å være like aktuelt da, og vi kommer til å ha en lang vei å gå etterpå. Her er åtte gode grunner til å marsjere på åttende marsj.

  1. Menn har fortsatt mer makt enn kvinner. De styrer aksjeselskapene, eier størsteparten av pengene, 65 % av Norges ordførere er menn og menn dominerer i privat sektor.
  2. Menn tjener fortsatt mer penger enn kvinner (også når det vektes for deltid) og kvinner jobber i større grad ufrivillig deltid.
  3. Verden er designet for menn. Det vil si at for eksempel er bilen designet for en mannekropp og dermed mer sikker for menn enn kvinner. «Kropp» i medisin betyr mannekropp. Kvinnekroppen er sekundær.
  4. Menn tar mest plass i møter, men hevder ofte det motsatte, at kvinner snakker for mye.
  5. 12 % av norske kvinner blir voldtatt, forsvinnende få anmelder og blant dem som anmelder henlegges en stor del, og blant voldtektssaker som går til retten blir en stor del frikjent.
  6. Å utdanne jenter er et av de mest effektive klimatiltakene vi kan gjøre.
  7. Kvinner rammes hardere av krig og konflikt og rammes hardere som flyktninger. Voldtekt brukes i større grad som strategisk våpen i konflikter.
  8. Kvinner i hele verden trenger vår solidaritet. Flere kvinner lever i ekstrem fattigdom og utsettes for vold og mangler utdanning. Det trengs kunnskap om seksuell helse og åpenhet om mensen.

Og bare for å si det med en gang: ja det er problemstillinger der det er relevant å gi ressurser til menn. For Eksempel selvmordsraten, foreldrerettigheter og utenforskap. Men når man trekker inn mannsspørsmålet skal man ha flere tanker i hodet på en gang:

For det første: Kvinnekamp er bra for både kvinner og menn. En definisjon av hva en kvinne er er implisitt en definisjon av hva det betyr å være mann. Frigjøring fra disse definisjonene er bra for både kvinner og menn. Dessuten, mye av det som kjempes for i kvinnekampen, vil komme både kvinner og menn til gode. For eksempel vil både menn og kvinner beskyttes av en forbedring av lovverket knyttet til voldtekt. For det andre: Det er en annen situasjon å være kvinne enn det er å være mann. Når kvinner kjemper for sine rettigheter er det i en manns verden. Kvinner kjemper for sine rettigheter i en verden av mannlige ordførere, mannlige styreledere og i en verden der menn eier mesteparten av pengene. Når menn kjemper for sine er det i en verden av menn.

Motivasjonen for å fortsette å markere den internasjonale kvinnedagen ligger selvfølgelig bak oss i tid i historien. Kvinner før oss har kjempa fram stemmerett, rett til å skille seg, rett til å jobbe, rett til å eie sine egne penger og rett til å bestemme over sin egen livmor. Og ikke glem at sittende regjering forsøkte å innskrenke retten til abort. Det holder ikke bare å kjempe fram rettighetene, de må tydeligvis også vedlikeholdes.