Det snakkes om et 8 års perspektiv, da tror jeg pasienten nesten har avgått ved døden. Pasienten – eller resipienten som det heter på fagspråket er ikke bare byfjorden – men hele Oslofjorden.

For over 30 år siden var jeg aktiv i en debatt her på Tjøme, om det lokale kommunale kloakkrenseanlegget. Som ikke virket. Som var dimensjonert for halvparten så mange husstander som var tilkoblet. Det endte i et «oppvaskmøte» i Tjøme kino, der den gang Tjøme og Hvasser dykkerklubb hadde vært på dypet og tatt bilder. Av utløpet fra «renseanlegget» på Tjøme. Da elendigheten kom på storskjerm, foran en fullstappet kinosal, av sjokkerte tjømlinger som knapt trodde det de så, da snudde det hele. Jeg satt midt i salen, med daværende ordfører Trygve Gjertsen ved min side, og en gammel nabo fra Langvika på den andre. Vi holdt hvert vårt følelsesladde innlegg, i tillegg til andre innlegg fra både dykkerklubben og sjokkerte Tjømlinger.

Ordfører Gjertsen «snudde i saken» den kvelden. Kommunebudsjettet ble bestemt omfordelt og det skulle bygges nytt kjemisk mekanisk renseanlegg, forberedt for et tredje rensetrinn – biologisk. Anlegget sto ferdig tidlig på 90-tallet og det biologiske trinnet kom for vel 10 år siden. Det nyttet med stort engasjement!

Når det gjelder Aulielva er saken mer kompleks.

Vi snakker om voldsom avrenning fra jordbruk, jorderosjon og husholdningskloakk.

Det overrasker/sjokkerer meg at kloakk fra septiktanker i 2019 fortsatt går «rett ut», at det i det hele tatt er lovlig. Jeg vet imidlertid at det fortsatt også skjer i Færder kommune.

Dette må stoppes umiddelbart!

Følger man Aulielvas forgreninger oppover i landet, via satellittbildet på et «finn-kart», vil man se at elven(e) og bekkene er brungule nærmest helt opp til der de har sitt utspring.

Kikker man på Drammensvassdraget og Numedalslågen, er de nærmest helt blå.

Aulielva – eller «den gule floden» som jeg kaller den, brer seg ut i Vestfjorden og Oslofjorden som en enorm fabrikkpipe. I store nedbørsperioder er hele Vestfjorden gulbrun, og jeg har observert et skille omtrent under Vrengenbroen der vannet går fra blått til gulbrunt. 

Som vaktbåtfører i Tønsberg båtrace, har jeg trafikkert kanalen over en hel dag – det var som å kjøre i flytende sennep. Helt grusomt!

Hvor har lokalpolitikerne vært, har de sovnet?

Ordfører Jonstang i Færder har våknet, strålende, men mange flere må på banen – NÅ!

Vestfold er et stort jordbruksfylke som Hedmark, og vi husker alle problematikken med Mjøsa, kloakk og avrenning. Det problemet er langt på vei løst. Med Aulielva må vi gå samme vei! 

I Oslo har man mudret, renset og ryddet i indre havn – og Akerselva er ikke lenger «du gamle du grå». Man har «Oslo Elveforum», som tar seg av alt av bekker og elver, lokallagene nedover langs Aulielva er vel nærmest i dvale.

Dette gjelder også Oslofjorden i stor grad, da må både fylkeskommunen og staten på banen.

Dette koster penger og det blir ikke billig.

Har vi råd til å la være?

Om man skal lage et «pilotprosjekt’, og la hele Aulielva gå gjennom et mekanisk/kjemisk renseanlegg før det når fjorden- er et sosialøkonomisk og teknisk spørsmål.

Lokale kloakkutslipp MÅ umiddelbart saneres, teknikken finnes for lengst – og støtteordninger må på banen.

Vegetasjon langs elveleiet må plantes – for å binde jorden slik at erosjon unngås.

Men dette tar svært lang tid.

Det må etableres et utvalg, som må innhente kunnskap gjerne fra både Mjøsregionen og Oslo Elveforum.

1200 lastebillass med jord i året dividert med 365 dager, gir 3,3 lass med jord ut i sjøen hver dag. I tillegg til all kloakken. Dette er HELT FATALT, og krever umiddelbar handling!

La Auliekva bli et flott og rent vassdrag, som Norges eldste by Tønsberg kan være bekjent av.

Slik Ramsar-området ved elvens munning er nå, er det en skam.

Håvard Bettum, STÅ PÅ!

Tusen takk for at du sparket ballen i gang, jeg håper vi finner en løsning ganske snart – og imøteser et STORT engasjement fra politikerne.