Kari Dyregrov er seniorforsker ved Senter for Krisepsykologi og professor ved Høgskolen i Bergen. Dyregrov har forsket på blant annet familievirkninger av å ha mistet et barn.

I forbindelse med artikkelen omRanveig og Beint, som mistet sønnen sin Thomas (2) i serien Avkledd av Jakob, kom Dyregrov med gode råd til hvordan familie, venner og bekjente kan takle situasjonen, som mange er usikker på.

Generelle råd:

■ Ta aktivt og tidlig kontakt – ikke unngå dem som er rammet, men vær forberedt på at du kan bli avvist.

■ Finn ut om de etterlatte har behov for støtte fra nettopp deg.

■ Vær direkte og ærlig om din usikkerhet på å støtte, og fortell etterlatte at det er viktig at de forteller hvordan de ønsker å bli møtt.

■ Finn ut hva du kan gjøre og hva som er «forventningene» til deg.

■ Husk at det er stor bredde i sorgreaksjoner og det du selv har opplevd som viktig og riktig i sorg, ikke behøver å være det for andre.

■ Vis respekt for stor spennvidde i reaksjoner, og tålmodighet med dem som strever lenge. Tilgi etterlatte om de er sinte eller sier noe sårende til deg.

Type støtte:

■ Finn ut hvilken type støtte etterlatte har behov for gjennom kommunikasjon og kunnskap.

■ Det er ikke alltid så viktig å si så mye, bare vis at du bryr deg.

■ Det varmer med et brev, en blomst eller en liten hilsen, eller at du har med litt mat, en kake og lignende – det varmer enda mer med en klem.

■ Hør om de etterlatte ønsker å snakke om det som har hendt, og husk at noen har behov for at du gjentar tilbudet.

■ Vær spesielt oppmerksom på barn i familien.

■ Gi støtte som viser at du minnes avdøde over tid (f.eks. kontakt v/merkedager).

■ Stimuler til deltakelse i sosiale aktiviteter (ting de tidligere satte pris på) slik at de etterlatte ikke isolerer seg og deres sosiale liv forfaller.

■ Praktisk hjelp, f.eks. avlastning med barn, hage- og husarbeid kan være uvurderlig.

■ Bidra til kontakt med andre etterlatte, sorggrupper, eller pårørendeforeninger dersom de etterlatte ønsker det, men husk at de vanligvis ikke er rede til å ta inn andres situasjon og smerte før etter den første måneden etter dødsfallet.

Hvordan uttrykke støtte:

■ Vær til stede og tilgjengelig. Fortell at du er der for de etterlatte og ønsker å støtte.

■ Lytt oppriktig og innstendig – vis empati.

■ Vis respekt og tålmodighet for etterlattes sørgemåte.

■ Ta initiativ og kom med forslag (for eksempel til hyggelige aktiviteter), uten å forvente like mye initiativ tilbake.

■ Tilby hjelp til praktiske ting, men ikke ta over uten at etterlatte ber om det.

■ Bruk den dødes navn i samtaler der det er naturlig.

■ Vis at du bryr deg, og stiller opp over tid – eventuelt gi beskjed dersom du av ulike grunner må trekke deg ut en stund eller for alltid.