(Nettavisen): I mange år var det slik at bensinstasjonene justerte prisene i et helt fast mønster:

  • Mandag og torsdag i lunsjtider ble prisen økt til full veiledende pris
  • Så falt prisene i tiden mellom prishoppene, og du alltid hadde lavest pris søndag kveld og mandag morgen

Endringene var så forutsigbare at du nærmest kunne stille klokka etter når prishoppene ville komme.

Nå er det et annet mønster

Men i november 2017 var det slutt: Det forutsigbare mønsteret ble byttet ut med prissetting som ingen helt klarte å forstå logikken i.

Men nå har Konkurransetilsynet funnet mønsteret:

– Vi har en markedsovervåking i drivstoffmarkedet der vi henter inn prisene og ser på prismønster. Nå som prisene er veldig høye, ønsker vi å gi forbrukerne hjelp til å tilpasse seg, sier Marita Skjæveland, nestleder på avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet, til Nettavisen.

Det nye mønsteret krever at du som bilist følger litt mer med:

– De siste dataene viser at det skjer to prisløft i løpet av uka, over hele landet, på samme dag. Mellom prisløftene går prisene gradvis ned, men hvor raskt det faller avhenger av lokale konkurranseforhold, sier hun.

Disse prisløftene skjer derimot ikke på samme dag hver gang, men kan skje på alle dagene i uka.

– Prisøkningene ser ut til å skje hver tredje eller fjerde dag, også i helgene. De første løftene på hverdager skjer typisk rundt klokken 10, mens det skjer noe tidligere på morgenen i helgene. Prisene er på sitt laveste rett før denne prisstigningen skjer, sier hun.

Fordi de store prishevingene skjer jevnlig, men ikke på samme dag, krever det at du som bilist følger med:

– Som en bevisst kunde bør man følge med der man typisk kjører, for å danne seg et inntrykk om hva som er et lavt prisnivå og så tilpasse seg deg. Når man vet at det er 3–4 dager mellom hver gang det settes opp, er det lettere å følge med. Og det er mye penger å spare. Prisene kan variere typisk tre kroner, og i perioder enda mer enn det, Skjæveland.

– Er det noen dager det er vanligere enn andre at prisene øker?

– Nei, det skjer gjennom hele uka. De fleste har 3 dager mellom hver prisheving, sier hun.

Med 7 dager i uka betyr det at prisendringene forflytter seg hele veien.

En ekstra mulighet for lavest pris

Selv om prisene settes opp av alle kjedene på den samme dagen, er det likevel ofte en mulighet til å skaffe seg billig drivstoff rett etter at prisene er endret:

– Ubetjente stasjoner øker typisk prisene sine sist, og da kan det være gode penger å spare på å velge en annen stasjon rett etter at man ser prisoppgang, sier hun.

Skjedde en endring i 2020

Det har over tid vært en endring i hvordan prisene på drivstoff har endret seg.

– Hva sier det om konkurransen i markedet at prisene setter seg så fast mellom stasjonene?

– Det er en grunn til at vi er bekymret for konkurransesituasjonen og følger nøye med. Det er noen markedsforhold som legger til rette for tilpasning, blant annet at det er noen få store kjeder og lett å følge med på hverandre, sier hun.

Frem til 2017 var det et helt fast prismønster, men etter dette ble det vanskeligere å forstå prisendringene.

– Vi så at Circle K oppdaterte prisene på sine nettsider klokken 8 på de dagene det var store prisendringer, og deretter gjorde YX det samme. Pumpeprisene på Circle K og YX ble satt opp klokken 10, og de andre kjedene fulgte etter i løpet av dagen. Vi mente publiseringen av prisene i realiteten fungerte som et prissignal, og vi fikk Circle K og YX til å slutte med denne praksisen. Vi er opptatt av at det ikke skal være noen signalisering i markedet, sier hun.

Derimot ønsker de at kundene skal bruke sin makt:

– Hvis kundene reagerer på prisforskjellene, og handler når det er billig, så vil både den enkelte kunde spare på det, og det vil også bidra til at det lønner seg for kjedene å holde prisene nede, sier hun.