Når du er blitt 16 år regnes du som voksen i helsevesenet. Legen har taushetsplikt. Det betyr at legen din ikke kan informere dine foreldre om det du snakker med legen om. Unntaket er ved fare for liv, eller opplysninger som foreldrene dine trenger for å være bedre foreldre for deg.

Mens legetimer for barn under 16 år er gratis, må de over 16 år betale egenandel som voksne. Det er synd fordi ungdom på 16 år har ingen selvstendig økonomi. At ungdom må betale som voksne, tror jeg er en av årsakene til at mange har for lite kontakt med fastlegen

Derfor skriver jeg i dag om hva som gir gratis behandling hos fastlegen.

Hva gir gratis behandling for ungdom hos fastlegen:

1. En «snakk» for ungdom under 18 år.

Mange barn og ungdommer opplever psykiske vansker, og trenger noen å snakke med. Det er spesielt viktig at det blir gjort noe med de forholdene i hverdagen som bidrar til depressive tanker, bekymring og engstelse. Om det går utover trivsel på skole, at du trekker det tilbake fra venner, eller føler deg ensom skal du oppsøke hjelp. Er du under 18 år kan det kanskje være en hjelp å vite at behandlingen gratis.

«Å snakke om det som er vanskelig er så viktig at det er gratis for deg under 18 år», pleier jeg å si til ungdom jeg har samtaler med.

Ikke vær redd for å ta det opp med din fastlege.

Å oppsøke hjelp betyr ikke at du er psykisk syk. Det er ofte «livet» selv som er krevende og da kan det hjelpe å snakke med noen. Jeg husker en gutt på 17 år som hadde vært stresset og lei seg over tid. Vi snakket sammen og han fikk hjelp til å sortere problemene sine, slik at han kun prioritere det som var viktig for han. Etter siste samtale sa han med letthet i stemmen «takk for snakken a».

Min erfaring som fastlege er at mye kan løses ved noen samtaler som hos denne gutten. Andre ganger er det nødvendig med en henvisning til mer hjelp.

Fastlegen kan tilby vanlige timer, telefon-, video- eller elektroniske konsultasjoner alt etter hva som passer for deg.

2. En sjekk og behandling for kjønnssykdommer

Har du hatt ubeskyttet sex med en ny partner bør du vurdere å teste deg for kjønnssykdommer, også kalt seksuelt overførbare infeksjoner. Det finnes flere ulike typer sykdommer man kan bli smittet med gjennom seksuell kontakt. Klamydia er den vanligste infeksjonen du kan bli smittet av og er vanlig blant unge opp til 25 år. Uten behandling kan klamydia blant annet gi nedsatt evne til å få barn. Kondom beskytter mot smitte. De fleste som smittes med klamydia får ingen symptomer. Dette fører dessverre til at mange er smittet uten å vite om det, og at de dermed kan smitte andre.

Derfor er en «sjekk» ved partnerbytte viktig. Dersom du har grunn til å anta eller er engstelig at du kan være smittet av en kjønnssykdom, er både testing, behandling og medisiner gratis. Dette er uavhengig av alder. Testen er urinprøve, eller en pinneprøve som du kan ta selv, slik at fysisk undersøkelse er sjeldent nødvendig.

Det er et håp om at ungdom skal få fri egenandel hos fastlegen i fremtiden, men per i dag kan en «snakk» og en «sjekk» være gratis hos fastlegen.