Fram til 18. februar kan du sende inn informasjon, synspunkter og innspill om togparkering i Tønsberg kommune til Bane NOR.

Bane NOR planlegger et anlegg for togparkering i Tønsberg-regionen (på fagspråket hensetting). Det er nødvendig for å kunne kjøre flere togavganger og utnytte kapasiteten på det framtidige dobbeltsporet, melder de i en pressemelding.

Ber om dine innspill

Etter planen skal togparkeringen stå ferdig når det nye dobbeltsporet åpnes mellom Oslo og Tønsberg i 2025. Bane NOR har nå offentliggjort et forslag til planprogram for hensettingsprosjektet og ber om innspill til planen.

– Vi håper på så mange høringsuttalelser som mulig. Det er viktig at folk sender oss både informasjon og synspunkter, slik at vi får et best mulig kunnskapsgrunnlag for planleggingen, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR i en pressemelding.

LES OGSÅ: Togparkering kan gi jobb til 15 personer

Fra fire til to alternativer

Tidligere var fire områder aktuelle for utredning: Vestre Stavnum i Sandefjord kommune og Brekkeskogen, Skottebakken og Barkåkerskogen i Tønsberg kommune.

Nå er alternativet Vestre Stavnum lagt bort. Det skyldes at Bane NOR har anbefalt at nytt dobbeltspor på strekningen Stokke – Sandefjord legges på vestsiden av Torp Sandefjord Lufthavn, mens Vestre Stavnum ligger øst for flyplassen.

Det er tidligere varslet at Bane NOR vil gjennomføre befaringer og grunnundersøkelser i området Vestre Stavnum. Disse undersøkelsene vil nå utgå.

Områdene i Tønsberg er slått sammen til to alternativer: Barkåker sør (Barkåkerskogen) og Barkåker nord (Brekkeskogen og Skottebakken).

LES OGSÅ: Marcus fikk parkeringsbot mens han satt i bilen: – Latterlig dårlig oppførsel

Legges ut til ettersyn

Forslag til planprogram ligger ute til offentlig ettersyn i perioden fra 7. januar til 18. februar 2019 på følgende steder: