Vårt samfunnsoppdrag er å utvikle og tilrettelegge for et trygt, fremtidsrettet, miljøvennlig og ikke minst effektivt transportsystem. I vårt innspill til Samferdselsdepartementet er derfor vår første prioritet å fullføre igangsatte byggeprosjekter. Dette er nye jernbaneanlegg som vil gi de reisende flere togavganger og kortere reisetid når de står ferdige.

Like viktig er det også å ta vare på det vi har av jernbaneanlegg. Vedlikehold og fornyelse er helt nødvendig for at vi skal levere et godt togtilbud til passasjerene. Dernest ønsker vi selvfølgelig å igangsette nye utbyggingsprosjekter og legge til rette for enda flere tog og økt tilbud til de reisende.

LES OGSÅ: Vestfoldbanen: En begredelig historie

Det satses på jernbanen

I løpet av de siste 10-15 årene har budsjettene til jernbaneinvesteringer nesten fire doblet seg fra 8,4 milliarder kr i 2006 til 32,1 milliarder i 2020. Det er tverrpolitisk enighet om at jernbanen er en del av et bærekraftig fremtidig transportsystem og at vi er helt avhengig av dette som en bærebjelke i våre transportløsninger. Det bygges ut nye spor og nye togtilbud på omtrent alle strekninger.

Jeg kan forstå at mange er utålmodige og venter på sitt tog og sin trasé, men dette er heftige og langsiktige investeringer som tar tid å realisere. Vi bygger for fremtiden, og våre anlegg har en levetid på hundre år. Det er ikke så mange av oss som har en sånn horisont!

LES OGSÅ: Sekkestasjon er eneste mulighet

Så hva får vi for pengene? Det pågår allerede storstilte utbygginger på Vestfoldbanen, Østfoldbanen, Dovrebanen, Bergensbanen, Gjøvikbanen og Trønder- og Meråkerbanen. Som noen smakebiter kan jeg fortelle at de byggeprosjektene som er i gang, legger til rette for fire togavganger per time fra Moss og Tønsberg mot Oslo fra sommeren 2025, med en halvtimes reisetid fra Moss og en times reisetid fra Tønsberg.

LES OGSÅ: Statsbudsjettet: Sikrer fire tog i timen Tønsberg-Oslo

Når den nye tunnelen åpner på Follobanen vil vi kunne kjøre dobbelt så mange tog mellom Oslo og Ski, og reisetiden halveres til 11 minutter. På Dovrebanen markerer vi i 2021 byggestart for strekningen til Hamar som gir muligheter for 55 minutters reisetid mot Oslo, to tog i timen pluss fjerntog og flere godstog.

Ikke nok med det – strekningen imellom Arna og Bergen er i dag Europas mest trafikkerte enkeltspor. Det tar på å inneha en sånn tvilsom rekord. Tunnelen er sliten, trenger oppgradering, og i desember i år åpner vi en splitter ny tunnel og starter rehabilitering av den gamle tunnelen. Fremtidens jernbanetilbud er under bygging! Dette betyr mye for bo- og arbeidsmønster i fremtidens samfunn og legger forholdene til rette for en helt ny og forbedret transportløsning.

LES OGSÅ: Departementet har avgjort: – Ikke flere omkampmuligheter

Mer for pengene

Og hva er det så vi har planlagt videre av togtilbud for Intercity? Mange venter tålmodig på det nye dobbeltsporet som skal komme. Vi i Bane NOR innser at selv om vi ønsker oss flere tog, er det ikke nødvendigvis sammenhengende dobbeltspor som er svaret overalt og som gir mest jernbane for pengene. Vi må være mye tøffere i vurderingen av kost versus nytte, hvis ikke blir satsingen vesentlig redusert. Vi mener vi kan klare å gi de reisende et forbedret togtilbud, med halvparten av investeringskostnadene, dersom vi bruker dem smart.

LES OGSÅ: Ordføreropprør mot Hareide

Gjennom verdianalyser har vi jaktet på muligheter for hver enkelt banestrekning. Vi har utarbeidet kapasitetsanalyser, kostnadsberegnet, vurdert alternativer og jobbet hardt for å komme frem til løsninger som gir oss mer tog for pengene. Dette har blitt den nye måten for Bane NOR å planlegge prosjektene våre: Verdistyrt prosjektutvikling, som det heter på fagspråket, og fokuset er å få ut mest mulig effekt per krone for de reisende.

Bare på jernbanenettet mellom Rygge og Halden, Hamar og Lillehammer og Tønsberg og Skien har vi kommet opp med alternativer som innebærer en halvering av investeringskostnaden. Dette gir maksimalt antall avganger i rushtid, men ikke nødvendigvis like mange avganger over resten av døgnet.

LES OGSÅ: Arve (Ap) og Lene (H): – Må prioritere Vestfoldbanen foran Vestlandet

På Østfoldbanen kan vi få fire tog i timen i rush til Fredrikstad og tre tog i timen til Sarpsborg, på Vestfoldbanen kan vi få to tog i timen til Skien, og på Dovrebanen kan vi få til to tog i timen til Lillehammer, uten å bygge sammenhengende dobbeltspor og kostnadskrevende stasjoner..

LES OGSÅ: Nå er navnet på den nye stasjonen avgjort, og det blir ikke Skoppum

Flere tog er viktigst

Kanskje er dette godt nok også for neste generasjon? Det tror vi at det er! Det beste av alt er at vi seinere eventuelt kan bygge flere av bitene imellom det vi nå anbefaler, for å legge til rette for enda flere tog.

Vi i Bane NOR snakker ikke om enkeltprosjekter eller dobbeltspor, vi snakker om hvilket transportbehov som må løses. Vi forbedrer og moderniserer - for at flere kan ta mer tog. Det er det vi ønsker oss alle sammen. Flere tog er viktigst!