Flere enn Roar Jonstang satte morgenkaffen i halsen da TB avslørte Bane Nors første forslag til nye traseer for dobbeltspor sør for Tønsberg. Ett alternativ var å sende togene dundrende nedover Nøtterøy, gjennom boligområdene på Teie og videre over til Stokke.

– Uaktuelt, sier Jonstang, som ledet Færder-delegasjonen på Høyre-møtet nylig, der medlemmene også fra Tønsberg høylytt og enstemmig ga klar meldinger til sine politikere:

– Få inn Jarlsbergtraseen i planene!

LES OGSÅ: Petter svarer bekymrede ordførere i sørfylket: – Dette kunne dere oppklart med en telefonsamtale

– Tett befolket område

– Jeg snakker for Nøtterøy. En toglinje gjennom Teie vil gi store ulemper i et tett befolket område, der det bor svært mange mennesker. Den vil hemme byutviklingen også i Tønsberg, sier Roar Jonstang.

– Er du overrasket over at Bane Nor lanserte planene om bare å utrede dette alternativet, og ett som innebærer en lang og høy bru over Byfjorden – men ikke tok med Jarlsbergtraseen?

– Ja. Jeg tror Bane Nor gjør klokt i å ta inn Jarlsbergtraseen i utredningene.

 

– Men de sier at grunnen ikke holder farten fremtidens tog holder?

– Bane Nor sier også at det lar seg ordne, rent teknisk, men at reisetiden blir tre minutter lengre.

– Likevel, tror du Bane Nor kan overkjøre så sterk lokal motstand og bestemme seg for enten lang bru over Byfjorden eller å legge toglinjene gjennom Teie?

– Jeg tror det skal mye til før Staten går på tvers av entydige lokale ønsker.

LES OGSÅ: Høy temperatur på folkemøtet om togtrasé

Stasjon ved Frodeåsen

– Hvor mener du ny jernbanestasjon i Tønsberg bør ligge?

– Den bør ligge lett tilgjengelig for både gående og kollektivtrafikk. Vi vet også at mange kjører til jernbanestasjonen i Tønsberg for å ta toget videre, det bør også tas hensyn til. Et sted mellom Kjelle og Frodeåsen kan være et bra, sier Jonstang.

Han er ikke i tvil om at kommunestyret på Nøtterøy, som skal behandle saken 19. april, kommer til å være temmelig entydige i tilbakemeldingene til Bane Nor: Jarlsbergtraseen må inn igjen i planene.