Sykdommen demens er en stor utfordring for samfunnet, og det er en tragedie for dem som rammes. Men nyere forskning gir grunn til å være forsiktig optimist! Mange leter etter en løsning på demensgåten nå, både i Norge og i verden. Vi ser nå noen lyspunkter, som nyheten om et medikament som kan bli den første behandlingen som reduserer klinisk tilbakegang hos pasienter med alzheimer.

Så mye som 40 prosent av demensforekomsten kan forebygges eller utsettes gjennom gode folkehelsetiltak. Forskere har tidligere identifisert ni ulike risikofaktorer for å utvikle demens, som høyt blodtrykk, overvekt og lite fysisk aktivitet. Nå har de lagt tre til på listen: hodeskader midt i livet, overdrevent alkoholforbruk og eksponering for luftforurensning sent i livet.

Forskning nytter! Men forskning koster penger.

Derfor arrangerer Nasjonalforeningen for folkehelsen Demensaksjonen hvert år. I år markerer vi 20 år med Demensaksjonen, og takket være inntektene fra aksjonen kan vi sette i gang viktige forskningsprosjekter og samarbeide med sterke fagmiljøer blant annet ved Universitetet i Oslo, NeuroSysmed i Bergen og Mosermiljøet i Trondheim.

Demensaksjonen 2020 er annerledes enn den pleier. På grunn av koronapandemien kan vi ikke gå fra dør til dør i vår tradisjonelle bøsseaksjon, og mange arrangementer til inntekt for demenssaken kan ikke finne sted.

Forskningen kan ikke ta pause selv om vi ikke kan gå med innsamlingsbøsser. Derfor arrangerer vi digital innsamling i perioden fra 17. september til 27. september slik at du kan gi ditt bidrag – enten gjennom en av våre mange innsamlingsaksjoner på Facebook.

Støtt Demensaksjonen, ditt bidrag gir mer forskning samtidig som det gir penger til gode tiltak for personer med demens og deres pårørende i demensforeningen og helselaget der du bor.