Hvordan kan man ta vare på særpreg og viktige historiske bygningsmiljøer i Tønsberg? Gjennom mange års riving – som vi i dag kan angre på – finnes det alltid et nytt og større bygg i nærheten av gamle verdifulle bygninger i Tønsberg bysentrum. Da kan utbyggere peke på det største bygget og si at vi tar utgangspunkt i det, og bygger bare enda litt høyere.

LES OGSÅ: Her presenterer eiendomsinvestoren de omstridte planene: – Vi får ta på vår kappe at vi har kommet galt av sted

Dannet en helhet

Kjøttbasaren, som ble revet i 1970-åra, burde ha vært bevart fordi bygningen var med å danne en helhet sammen med den gamle politistasjonen og brannstasjonen. Det var synd at bygningen ble revet, og at vi fikk et bygg som ikke passer inn sammen med de andre bygningene. Nå vil Hathon rive dette 70-tallsbygget for å reise noe som er enda større. Kanskje tar de utgangspunkt i Foyn-bygget og vil bygge bare litt høyere?

LES OGSÅ: Frank Pedersen (H) mener utbygger ikke har tatt til seg tilbakemeldingene han ga: – Jeg er veldig skuffet

Det er flere steder i Tønsberg der det kan bygges relativt høyt, stort og moderne – men ikke der det ødelegger bygningsmiljøer, selv om bygningsmiljøene er «skadet» fra før. Skal det rives og bygges nytt må man i slike tilfeller benytte anledningen til å gjenskape slik det var. Det lover SV å mene også om vi får et medlem i utvalg for plan og bygg etter valget.