I stedet fikk familien i første omgang tilbud om barnehageplass på Barkåker, hvilket betyr at foreldrene må kjøre til sammen en time med bil hver dag for å hente og bringe. Det er dårlig anvendt tid, det blir dyrt med de bensinprisene vi opplever nå, og heller ikke er det klima- og miljøvennlig. For Connie Brekke og familien lar dette seg likevel ordne: Stabsleder for barnehage og skole i Tønsberg kommune, Anita Schjelderup, sier til Tønsbergs Blad at kapasiteten er stor nok i området som tidligere var Re kommune. Da skulle det bare mangle at man ikke finner en løsning.

Schjelderup sier samtidig at det er andre deler av Tønsberg kommune hvor barnehagekapasiteten er dårligere, nærmere bestemt i Sem og Slagen. Nå jobber kommuneadministrasjonen med prognoser og analyser som skal danne grunnlag for utvidelse av antall plasser, opplyser stabslederen. Det er et arbeid som bør ha høyeste prioritet.

Småbarnskullene i Tønsberg varierer i størrelse, og har de siste årene ligget på mellom 530 og 680 i hver årgang. Ofte vil også ulike boligstrøk gjennomgå en slags syklus der det i starten er mange barnefamilier og senere færre, før unge par i etableringsfasen igjen rykker inn. Noen steder popper nye boliger opp i stort antall på kort tid, andre steder går det tregere. Mye av dette skal fanges opp i et kommuneplanarbeid, likevel er det tilnærmet umulig å ha akkurat riktig barnehagekapasitet i hvert enkelt nærmiljø til enhver tid.

Samtidig er det viktig at Tønsberg kommune er et attraktivt sted å bo for familier med barn. Da er et godt skole- og barnehagetilbud helt vesentlig. At det er ledige barnehageplasser i gå- og sykkelavstand til hjemmet er noe mange foreldre vil legge vekt på når de bestemmer seg for hvor de har lyst til å bo. Debatten om plassering av nye barnehager på nordre Nøtterøy for en tid siden viste at et politisk flertall i Færder har tatt dette inn over seg – de ønsker å få utredet bygging av to barnehager i stedet for én meget stor.

Derfor må det være et mål for barnehagepolitikken i Tønsberg at retten til barnehage i nærmiljøet blir reell, og at opptakssystemet er fleksibelt nok til at plasser kan tildeles uavhengig av når på året barna er født. Det koster penger, men barnehageplasser er en viktig investering i fremtiden for vårt lokalsamfunn og betyr også mye rent samfunnsøkonomisk. Når økonomien i Tønsberg kommune er på bedringens vei, må ressursinnsatsen i barnehager og skoler økes.