Gå til sidens hovedinnhold

Barnehagene i Tønsberg: Det store løftebruddet

Det er lovbestemt i Norge at alle barn har rett til barnehageplass, privat eller kommunal. I Tønsberg er forholdet mellom disse omtrent likt fordelt. Kommunen er imidlertid lokal barnehagemyndighet, med det overordnede ansvaret det innebærer.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt, står det i barnehageloven, ut fra kunnskap om at nærmiljø og samfunn har stor betydning for barns opplevelse av identitet, mening og tilhørighet. Forfatteren Kari Hoås Moen (Nærmiljø og samfunn i barnehagen) viser hvordan man kan arbeide med nærmiljø og samfunn og integrere dette i barnehagens virksomhet.

Tønsberg kommune er stor i arealutstrekning og omfatter en lang rekke forskjellige miljøer, alt fra kystnære områder som Husøy, til vide landbruks- og skogsområder på Re og Vear. Skal man få et godt oppvekstmiljø for barn, bør spesielt de minste barna få gå i en barnehage som ligger så nær hjemmet som mulig. Dette inngir trygghet og identitet.

I forbindelse med etablering av nye boligområder på Vear, ble barnehageutbygging der solgt inn som et attraktivt gode for barnefamilier som ønsket å etablere seg, ifølge en lokal foreldregruppe. Det ble den gang gitt et løfte om lokal barnehage av stabsleder for oppvekst i Tønsberg kommune, Anita Schelderup og leder for utvalg for oppvekst og opplæring, Ole Sverre Lund (H).

Allerede i februar i år visste kommunen at det ville bli 15-20 plasser for lite på Vear. «Kommunen har bommet fullstendig på tallene», sier Anders Larsen (H) fra Vear. Kommunen innrømmer da også at rundt 30 familier ikke har fått barnehageplass i nærmiljøet sitt. I stedet må barna daglig fraktes langt av sted, ifølge førstesideoppslag i TB 26. april.

Mandag 3. mai forteller utvalgsleder Jill Eirin Undem (Sp) i avisen at kommunen nå har fått i oppgave å lete etter flere barnehageplasser på Vear, Sem og i Slagen.

Foreldreaksjonen på Vear, som ledes av Sophie Thrane Kobbeltvedt, mener imidlertid at kommunen kan benytte den nedlagte Hogsnes grunnskole som er fraflyttet og at disse offentlig eide lokalene med små grep vil kunne egne seg som barnehage.

Man skulle tro at dette ville være en vinn-vinnsituasjon for alle, også med tanke på at det nye helsehuset for eldre kommer rett i nærheten. Gamle og unge ville da kunne ha glede av hverandres nærhet, slik Hoås Moen taler så varmt for.

Men så enkelt er det dessverre ikke. Tønsberg kommune ser det annerledes. De har derfor valgt å leie ut skolens lokaler til anleggsarbeidere. Likevel skriver Arbeiderpartiets kommunestyrerepresentanter Rui, Holm og Granli i TB 5. mai at, «Arbeiderpartiet vil at det skal være et godt barnehagetilbud i hele Tønsberg kommune. Vi vet at reiseveien … er en nøkkelfaktor …. Derfor er det viktig å kunne tilby barnet … en plass der det bor.»

Men når kommunen selv ikke vil, hvorfor sørger da ikke det sosialistiske flertallet for at kommunen leier ut til private aktører som lenge har ønsket å etablere en barnehage på Vear?

Svaret er enkelt. Sosialistene er av ideologiske årsaker imot private barnehager.

«Nå er det nok», sier Kobbeltvedt, «Nok ideologi og politisk tomprat. Vi bryr oss ikke om ideologi eller at det er valgår, som åpenbart er deres hovedpoeng i alt dette. Nå er det på tide at dere viser at dere tar vare på innbyggerne deres.»

Eller er du ikke enig i det, ordfører Anne Rygh Pedersen?

Kommentarer til denne saken