Mye av det Anne Lindboe skriver i Tønsbergs Blad 27. august kan vi være ening om. Da SV fikk til en dugnad for endelig å få full barnehage dekning i Norge spilte vi på lag med foreldrerevene barnehager, familiebarnehager og alle gode krefter. Det er vi stolte av. Problemet er at Anne Lindboe sammenligner epler og bananer.
 

Kvaliteten varierer

Brukerundersøkelser viser at foreldre er fornøyde med barnehagene, både private og kommunale. Forskning på kvalitet viser også at dessverre er det stor variasjon, og det er ikke eierform som avgjør det. Professor Thomas Moser (ekstern lenke) peker på at det avgjørende er systematisk læringsarbeid.

SV har tatt det innover oss i programmet. Det skal være en god kvalitet i Tønsbergs barnehager. En kvalitetsplan må vedtas. En utfordring er at vi bare har styring over de barnehagene vi eier, og at de private vektlegger ulike ting, og ikke er forpliktet av en kommunal plan. Så vi har et styrings og ansvarsproblem.

Alle får like mye penger

Private barnehager er ikke bare én ting. Noen er drevet av kirken eller frivillige organisasjoner, mens andre er små bedrifter eieren skal tjene på. Den store utfordringen er at flere og flere barnehager kjøpes opp av kjeder som vil drive butikk og tjene penger på barnehager. Hvordan de skaffer seg fortjenesten varierer.

Alle barnehager skal få samme tilskudd fra det offentlige. Det betyr at det er ansattes lønns og arbeidsvilkår det kan spares på. Som de selv skriver: «Pensjonskostnadene i barnehager med PBL-tariff er i gjennomsnitt lavere enn i kommunale barnehager». PBL skriver også at «Gjennomsnittlig årsresultat i private barnehager var i 2017 i underkant av fire prosent». Det hentes rett ut av tilskuddet til lønn og drift, penger som skulle gått til barna.

Mange måter å skaffe fortjenesten på

At kommuner også prøver å sette av penger til investeringer og fond kan ikke sammenlignes. Det går ikke i private eieres lommer, men blir i fellesskapets eie. Det hentes heller ikke ut av den enkelte barnehage. Uansett hvordan det pakkes inn, går fire prosent av pengene ment til barna til fortjeneste til eierne.

Vi veit også at de tar ut stor fortjeneste i form av utleie av lokaler, salg av utstyr, styrehonorar mv. I det siste har en del barnehageprofitører solgt seg ut med kjempegevinster – over 160 millioner til eierne av Idrettsbarnehage (DN, 17.7.2017), 215 millioner til eieren av Kidsa barnehager i Bergen (BT, 21.9.2016) og over 200 millioner til eierne av Grenland Barnehagedrift (TA, 24.7.2017).

SV ønsker mangfold i barnehager, i det offentlige, men også fra ideelle organisasjoner som kan bidra. Vi har to enkle krav som allerede er gjennomført i skolen: Alle pengene skal gå til ungene – ikke i eieres lommer!
Vi vil bekjempe profitt i velferden – alle skattepengene våre skal gå til dem som trenger tjenestene.