Jeg ser på Anton på fem år, det virker som han er glad for å være tilbake i barnehagen. Anton sin jul har vært litt ekstra vanskelig i år, det er den første julen etter at mammaen og pappaen flyttet fra hverandre.

Michelle på tre år smiler ikke når de andre barna snakker om julen, og pakkene de fikk av nissen. Mammaen til Michelle fortalte om familiens trange økonomi før jul, hun viste ikke om de hadde råd til gaver eller til å reise bort. Jeg setter meg ved siden av Michelle, smiler og tar en hånd rundt henne. "Hvordan har julen din vært, Michelle? Har du lyst til å fortelle litt om den?" Hun forteller om nissen som hadde mistet alle pakkene sine på veien til huset hennes, hun hadde gledet seg til alle pakkene, og til å hilse på julenissen.

Amna på fire år blir med i samtalen: "Åååh, sånn som snekker Andersen. Han mistet jo alle pakkene i skogen?" Barna ser på hverandre, de ler, Michelle ler også. "Ja, akkurat sånn. Kom Amna, så går vi og leker." Heldigvis hadde Michelle også sett snekker Andersen. Michelle, Amna og noen barn setter i gang en lek. En lek hvor barna bearbeider inntrykkene fra julen, en lek hvor Michelle er snekker Andersen, som kræsjet og mistet alle pakkene på veien hjem til Julie sin familie."

LES OGSÅ: Anne-Ruths barnehage er Tønsberg-foreldrenes favoritt – se hvor din lokale barnehage havner på lista

Passe inn

Temaet for barnehagedagen i år er "Ulike sammen" Følelsen av å passe inn og høre til et sted er et grunnleggende psykologisk behov. Å føle tilhørighet, vil si at man kjenner at man hører til et sted. I barnehagen møter man ulike familier med ulike historier. Barn som har flyktet fra krig, barn i familier med høy status, og god økonomi, noen bor i kommunale boliger, noen har ikke råd til alt tøyet som trengs for å være ute.

LES OGSÅ: Sofie (22) ble mobbet i hele oppveksten – så fikk hun jobben som endret alt

Med disse ulikhetene skal man skape en arena hvor barnet og familien får lov til å være seg selv, hvor barnet er betydningsfull, og hvor barnets stemme betyr noe. Ulike sammen er et viktig tema i et samfunn med mange nasjonaliteter ,variasjoner av familier, og med fokus på psykisk helse. Det å føle at man hører til, og er betydningsfull er viktig for mennesker, både små og store. Å skape god psykisk helse er en viktig målsettning for alle som jobber med mennesker. Når den pyskiske helsen er god har man en følelse av trygghet, tilhørighet, og mestring.

LES OGSÅ: Her har sjetteklassingene fått frie tøyler

Livsmestring

Barnehagen har lenge vært en viktig arena for å utjevne sosiale ulikheter, for å fremme livsmestring og skape et inkluderende samfunn. Et sted hvor familier og barn skal føle tilhørighet, et trygt sted hvor man kan få veiledning, støtte og undre seg. Det å skape en relasjon til familien til Michelle, hvor det er trygt å snakke om familiens utfordringer, gjør at man kan møte barnet på en mer forståelsesfull måte.

LES OGSÅ: Dette gjør vi for å minske barnefattigdommen i Tønsberg

Når man stiller spørsmål med nysgjerrighet og undring, åpner man opp for flere følelser og svar. Når man spør: "Hvordan var julen din, Michelle? Har du lyst til å fortelle om den," har vi ingen forventning om en fasit, men vi åpner en dør hvor barnet kan fortelle om sin opplevelse av julen. Da er det viktig at vi viser respekt og annerkjennelse overfor det barnet ønsker å dele med oss. Selv om de ikke alltid er de svarene man ønsker eller ser for seg.

LES OGSÅ: Inger Lexow mener barna i gamle Re blir favorisert

I vårt arbeid med menneskene og familiene i barnehagen har det alltid vært viktig å møte dem med respekt og ydmykhet. Det har vært viktig å vise frem mangfoldet man finner i en barnegruppe, hvilken ressurs det kan være at vi alle er ulike og har med oss ulike ting inn i barnehagen. Rammeplanen vektlegger at barnehagen jobber med mangfold og gjensidig respekt. Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det er mange måter å tenke, handle og leve på.

LES OGSÅ: Lexows 1. jantelov

Det har vært viktig for oss å vise barna at det er ulikhetene som gjør oss bra sammen. Ingen er viktigere enn andre, alle er like betydningsfulle. Den viktige sosiale læringen som er med på å forme oss som selvstendige individer begynner i barnehagen, hvis vi allerede nå jobber med at det er ulikhetene som gjør oss bra vil vi kanskje forhindre mye mobbing.

LES OGSÅ: Ett barn som blir mobbet er ett for mye!

Gjennom aksepten for å være ulike, og ved å se på mangfoldet som en ressurs skaper vi tilhørighet for små og store som igjen er med på å skape god psykisk helse.