Hvorfor skal skoler stenges, når barnehager er åpne for at foreldrene skal kunne dra på jobb for å drifte Norge AS? Er ikke de aller minste en svært viktig og sårbar gruppe?

Hva er poenget med at større barn er hjemme fra skolen når yngre søsken likevel må klynges i barnehager, hvor de slikker på de samme lekene og drikker av de samme koppene? Ville da tro at smittefaren er enda større der?

Valgets kvaler blir vel om man skal begrense omfanget av smitte i en kritisk fase, hvor det allerede vil bli overbelastning på helsesektoren, eller sørge for at Norge AS skviser ut noen skarve ekstra kroner i statskassen? Toppen av kynisme..