Barnet sa selv fra til de ansatte i barnehagen, men de voksne varslet ikke: – Var grunn til å tro at barnet ble mishandlet

I over ett år skal ulike barnehageansatte ha hatt kjennskap til at et barn fortalte om forhold på hjemmebane som burde være grunnlag for en bekymringsmelding til barnevernet.