De flest ser at verste er at de enste familien i Norge som ikke får barnetrygd er da aller fattigste.  Dessverre stemte MDG, Høyre, FrP og KrF mot det når vi nå nok en gang foreslo det.

Jeg ble derfor oppriktig glad da Tønsberg Høyre lovet å holde barnetrygda utenfor beregningen av sosialhjelpa. Re gjør det i dag, og de sentrale politikerne Olaussen og Hestnes oppfordre oss til å gjøre det samme i nye Tønsberg.  Jeg synes det var trist at Høyre ikke ville stemme for det i formannskapet 11.06, så vi kunne få det pass i Tønsberg. Det hadde unga fortjent.

Å vokse opp i en familie hvor mor og far er i en økonomisk krise er skadelig for barn. De sliter sosialt,  på skolen, og får dårligere både psykisk og fysisk helse. At mor og far er bekymra, sover dårligere og er stressa er en årsak. Fattigdom i seg selv får også andre konsekvenser for ungene – familien har ikke råd til at de skal delta i idrett, dans eller andre aktiviteter som koster penger. Barna kjenner også på fattigdom, skjuler det, sier nei til å dra i bursdager, og kjenner på at de ikke har samme muligheter til å delta. Mobiltelefon er ikke lenger luksus. Uten en smartphone er dagens 14-åringer omtrent sosial død.

Aktivitetskort, dekning av utgifter fra Nav/barneverntjenesten, og andre tiltak fra planen mot barnefattigdom er flott. Dessverre har ikke Høyre, MDG, KrF og FrP som sitter med makta i Tønsberg bevilget penger til å følge den opp. Forskerne er tydelig på at økt barnetrygd er beste tiltaket mot barnefattigdom.

Les også

Vært på kondomeriet? Det vet Nav. Uheldig natt på byen? Det vet Nav.

Unger kan ikke vente på Høyres valgflesk. Vi veit at den nye kommunen får en tøff start takket være Høyres styring av landet. Kutten i arbeidsavklaringspenger sender flere over til sosialhjelp. Derfor er det viktig å sende et klart signal før valget om at unger ikke skal vokse opp i fattigdom. Det vil gi litt mer trygghet, litt mer selvbestemmelse og litt større muligheter til å gjøre noe hyggelig sammen med mamma og pappa

Siden Høyre stemte mot forslaget om å be rådmannen legge det inn i Tønsberg-budsjettet, er jeg redd for at dette bare var valgflesk, og at Høyre nok en gang ikke vil finne pengene. Vi vil fremme saken igjen i fellesnemnda – så mitt spørsmål til Lise Mandal og Ole Sverre Lund er: Vil dere garantere at Høyre vil holde barnetrygda utenfor sosialhjelpa i den nye kommunen?