Overstyrmann slakter sikkerheten på de nye ferjene – ledelsen er helt uenige i kritikken

Det har vakt oppsikt blant stampassasjerer på begge sider av fjorden at overstyrmann Ulf Larsen i Bastø Fosen hevder at rednings- og evakueringskapasiteten på ferjene er for dårlig. Ledelsen i Bastø Fosen er ikke enig.