(Østlands-Posten)

Bare fra Tjøme radio, som er den stasjonen som får inn flest anrop, er antallet assistanser mer enn tredoblet siden 2006.

Økende båttrafikk og større og raskere fartøyer oppgis som noen av hovedårsakene til den kraftige veksten i antall assistanser til sjøs de siste årene.

De fleste av båtene som trenger hjelp er fritidsfartøyer, som sto for 3.100 av henvendelsene.

Flere fritidsbåter

Antallet fritidsbåter er nesten doblet siden 1970 og ligger nå på rundt 850.000.

– I 2015 kom halvparten av henvendelsene om assistanse fra fartøyer eller båter som hadde problemer med motor/gir, not i propellen eller defekt ror. De siste er ofte relatert til lofotfiske i nord og hummerfiske i sør, forteller Terje Hammer, leder for Telenor Kystradio, i en pressemelding.

Stor fart og manglende kunnskap

Han opplyser også at antallet grunnstøtinger er doblet de siste tre årene, og disse tallene domineres sterkt av fritidsbåter.

– Årsaken er nok et resultat av større fritidsbåter, større fart, og mangelfulle navigasjonskunnskaper, sier Terje Hammer, leder for Telenor Kystradio.

36 mennesker omkom i fritidsbåtulykker i 2015, åtte flere enn året før, ifølge sjøfartsdirektoratets tall.