Beboere og ansatte evakuert da det begynte å brenne i en leilighet

Røykdykkere ble sendt inn i boligen. Ingen skal ha kommet fysisk til skade.