Jeg er blant dem som er engstelig for å bli ensom, pleietrengende og gammel, men har også funnet ut at det finnes ting jeg kan gjøre for å bedre livskvalitet når jeg eldes.

For å lykkes med det må vi være modige sammen, vi må utfordre det tradisjonelle, fordi vi står i endring. Tidligere tok familiene vare på hverandre i generasjoner, naboer åpnet hjemmet sitt for andre i nabolaget som ikke hadde familie. Familiebedriften, som gården jo var, ble overlatt til neste generasjon samtidig som foreldregenerasjonen kunne trekke seg tilbake til sin kårbolig, slik mine forfedre valgte å gjøre. Gjennomsnittlig levealder var den gang kun 65 år.

Slik er det ikke lenger. Slik er ikke samfunnsstrukturen lenger. Samfunnet er i endring, vi lever friskere og vi lever lenger. Gjennomsnittlig levealder er i dag 83 år. Til sammen utfordrer dette våre tradisjonelle måter å leve våre liv og bosette oss på. Morgendagens eldre blir seg mer bevisst hvilke ressurser vi har. Vi er aktive, kravstore, sosiale og vi reiser mer enn tidligere generasjoner.

LES OGSÅ: Vi gjør drømmen virkelig – et ungt, aktivt eldretun for kommende seniorer!

Eldretun

Bosituasjonen er avgjørende for mestring, inkludering, følelsen av å være nyttig og bidra i samfunnet sammen med andre, og derfor mener jeg at unge, aktive eldretun er en god idé. Så hva er slike eldretun? Det er boliger som er tilpasset en aktiv livsstil. Boliger som er lettstelte, og som legger til rette for sosialt samvær med venner/naboer man deler interesser og aktiviteter med.

Mange opplever at det blir mer krevende å være aktiv og sosial når arbeidslivet er avsluttet og barn og barnebarn ikke bor så nært som man kunne ønske. Undersøkelser fra Norge og andre europeiske land viser at stadig flere eldre ser på bofelleskap som en god boform. Mange stortrives i kollektiv som unge, og her får man mange av fordelene, samtidig som man også har sin helt egen boenhet i fellesskapet. Også her i Færder har mange innbyggere et ønske om å kunne ta del i en slik boform.

LES OGSÅ: Godt voksen og sugen på ny bolig? Da vil denne gjengen gjerne høre fra deg!

Dette kan være en vennegjeng som går sammen om et prosjekt, eller større etableringer som vi ser med Signaturhagen på Borgheim. Slike bofelleskap vil jeg være med på å utvikle!

Ensomhet er en folkesykdom, også for eldre. Slike «unge eldretun» kan bidra til økt livskvalitet for dem som ønsker å bo sånn. Å unngå sosial isolasjon og ensomhet er viktig for vår mentale helse. Selv er jeg engstelig for å bli gammel, hvordan vil min hverdag bli? Jeg er redd for å vente på å dø eller å være en belastning for mine nærmeste. Vil jeg føle meg ensom, utvikle demens, bli fysisk syk, oppleve ydmykelse, være sårbar? Er det mulig at jeg allerede kan planlegge min egen alderdom på en måte som kan forebygge en del av dette?

LES OGSÅ: Turid Nauf (87): – Hadde jeg visst at det skulle bli slik, hadde jeg aldri søkt meg hit

Eldrebølge

Slike boformer er ikke bare en fordel for dem som ønsker å bo tett med andre som ønsker seg sosiale fellesskap. At eldre kan være selskap for hverandre og ressurser for hverandre er også god helsepolitikk for kommunen. Befolkningsprognosene i Færder viser at aldersgruppen 80-89 frem til 2040 kommer til å øke med hele 54 prosent. Med økt levealder øker også utgiftene for samfunnet. Færder kommune har pt. godt utbygde omsorgsboliger og sykehjemsplasser, men flere eldre velger også å bo hjemme. Godt tilrettelagte boliger med en passe størrelse forebygger ulykker i hjemmet og krever mindre vedlikehold.

LES OGSÅ: Eldres psykiske helse og angst

Så hva kan vi politikere gjøre med dette? Høyres løsning er å legge til rette for, og imøtekomme, private initiativ i tett samhandling med kommunen, vi er på samme lag. De som har mulighet til å planlegge sin egen alderdom skal få lov til det. Denne typen boformer finnes flere steder i Norge og i utlandet, og vi har plass til flere av dem hos oss i Færder.

Kan vi ta kloke beslutninger i dag slik at vi alle kan «glede» oss til en tilværelse som tilfredse, nyttige og glade aktive seniorer? Jeg mener definitivt at vi kan det, og Høyre har i lang tid jobbet med tilrettelegging av nye boformer i Færder kommune. Vi sørger for at dette blir en del av samfunnsdelen i kommuneplanen, som legger grunnlaget for hvilken retning kommunen skal ta fremover.

LES OGSÅ: Vil rive og bygge nytt og større: – Kan bli vanvittig bra

Modige og innovative

Vi er aktive pådrivere for gjennomføring av kommunens plan for «Leve hele livet» en reform innført av Høyre nasjonalt. Målet med reformen er at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom. Det handler om å gi eldre flere gode leveår, med god helse, bedre livskvalitet og en opplevelse av mestring. Vi har også 23 forslag til arealer som kan benyttes til dette formålet.

Høyre tror på enkeltmenneskets evne og lyst til å stå på egne ben. Det er summen av alle gode krefter og ideer som gjør Norge og lokalmiljøene til et stadig bedre sted å bo i. Ved å bygge slike eldretun samler man mange av de gode kreftene i umiddelbar nærhet til hverandre, og legger til rette for at eldre kan ta grep om egen tilværelse og samtidig være ressurser i hverandres liv.

LES OGSÅ: Eldrebølgen

Jeg er 2.-kandidat på Høyres valgliste til høsten. Dette brenner jeg for, og Høyre vil legge ned en betydelig innsats for å fremme og utvikle nye bokonsepter i Færder kommune. Min visjon er at Færder skal være foregangskommune på dette området. Jeg og Høyre jobber for at Færder kommune skal være innovative og modige med utvikling av nye boligformer fremover. Der det er vilje er det håp!