Oppmøtet var godt da aktive Åsgårdstrand Sanitetsforening forleden arrangerte folkemøte om fremtiden for Åsgårdstrand Sykehjem. Engasjementet har vært stort blant lokalbefolkningen for å bevare et sykehjemstilbud som med rette oppleves som truet.

I fjor sommer stengte nemlig kommuneadministrasjonen midlertidig en av postene ved sykehjemmet på forholdsvis kort varsel for å spare penger. Da så administrasjonens forslag til økonomi- og handlingsplan forelå i fjor høst, ble politikerne invitert til å vedta nedtrapping av Åsgårdstrand Sykehjem frem mot en nedleggelse i 2025.

Flere hundre innbyggere i Åsgårdstrand gikk i fakkeltog for å bevare sykehjemmet, og vant delvis frem: Et bredt budsjettforlik i kommunestyret forhindret at en nedleggelse ble umiddelbart vedtatt. Men innsparingen ble ikke fjernet fra økonomiplanen, og frem mot sommeren 2023 skal det ses med et helhetlig blikk på omsorgen i kommunen for å se hvordan man kan spare penger.

Samtidig har nedbyggingen av sykehjemmet fortsatt, og fra i høst skal det etter planen være maksimalt 20 beboere igjen på sykehjemmet, som sto ferdig med 54 plasser så sent som i 2010. Nå blir sykehjemmets endelige skjebne en viktig valgkampsak. Politikernes svar på folkemøtet viste at utfallet fortsatt er uvisst.

Horten kommune har en anstrengt økonomi, og at man vil spare penger også innen omsorgen er naturlig. Men eldrebølgen er fortsatt på vei opp. Antallet mennesker med tungt behov for pleie og tilsyn vil øke. Å nedlegge institusjonsplasser blir å gå baklengs inn i fremtiden. Og hvorfor kan ikke Horten kommune like gjerne prioritere å beholde sykehjemsplassene i Åsgårdstrand som på Borre og Indre Havn?

At beboerne her visstnok skal ha vanskeligere for å komme seg ut i frisk luft, kan ikke være noe avgjørende argument for å nedlegge et så viktig tilbud som nærmiljøet så tydelig ønsker å beholde.