– Alle som kommer til Norge fra Ukraina og kanskje skal oppholde seg her i en lengre periode, har plikt til å bli undersøkt for tuberkulose, sier kommuneoverlege Lindbæk.

Ukraina har i mange år slitt med høy forekomst av tuberkulose. Derfor stilles det krav om at alle ukrainske borgere som ankommer Norge må bli undersøkt for tuberkulose så snart som mulig etter ankomst.

Det er flere grupper i befolkningen som har plikt til tuberkuloseundersøkelse:

  • Nyankomne innvandrere fra land med høy forekomst.
  • Kontakter til personer med smittsom lungetuberkulose.
  • Personer som kan ha vært utsatt for smitte og som skal jobbe med pasienter eller barn.
  • Alle asylsøkere og flyktninger til Norge, uavhengig av hvilket land de kommer fra

– Det er svært viktig at alle som kommer fra Ukraina nå gjennomfører denne undersøkelsen. I tidlige faser av sykdommen kan mange føler seg friske. Derfor er det viktig å oppdage tuberkulose med rutinemessig undersøkelser hos alle, ikke bare dem som føler seg syke eller har symptomer. Det er avgjørende for at alle som er smittet blir friske så snart som mulig, og at vi dermed også hindrer spredning av sykdommen, sier Lindbæk.

Ring Tønsberg fastlegekontor

Kommunene har ansvar for etablering, tilrettelegging og oppfølging av tuberkulosekontroll. For ukrainske borgere som oppholder seg i Tønsberg, vil undersøkelsen bli gjennomført på Sykehuset i Vestfold.

– For å få en henvisning til sykehuset, kan man kontakte Tønsberg fastlegekontor. Alle over 15 år vil bli undersøkt ved hjelp av lungerøntgen, mens alle barn mellom seks måneder og 15 år må ta en blodprøve. Dersom undersøkelsen viser mistanke om sykdommen, vil det bli gjennomført videre undersøkelser, sier Lindbæk.

Undersøkelsen og eventuell behandling er gratis.