Leder av det psykososiale kriseteamet, Geir Pettersen, sier det er sannsynlig at de fleste som har behov for hjelp etter hendelsen har blitt fulgt opp, men at kommunen ønsker å forsikre seg om at alle har fått den oppfølgingen de trenger.

– Det kan være mennesker som ikke har blitt fanget opp, og derfor går vi nå aktivt ut og ber folk om å ta kontakt. Da vil vi sørge for at alle som har behov for det, får et tilbud om hjelp fra kommunen, sier Geir Pettersen.

Man kan også ta kontakt dersom man kjenner noen som ikke har fått den hjelpen de trenger.

– Vi kan da gi veiledning om hvordan man kan gå fram i møte med den som trenger hjelp, og ta kontakt med vedkommende dersom han eller hun ønsker det.


Frykt og angst

I tillegg til dem som ble direkte berørt, deres etterlatte, familie og venner har mange i det skeive miljøet kjent på en frykt og angst etter angrepet, skriver kommunen.

– Vi vet også at en slik hendelse kan være vanskelig å håndtere for mennesker som har vært igjennom traumatiske opplevelser tidligere. Det kan være folk som ble rammet av terroren 22. juli, eller mennesker som har opplevd andre voldshendelser. Men også barn, unge og befolkningen for øvrig kan bli sterkt preget av en slik hendelse, og ha behov for profesjonell oppfølging i etterkant, sier Pettersen.

Ta kontakt her:

Personer som har behov for hjelp og oppfølging kan kontakte Geir Pettersen på telefon 992 14 025.

Det er også mulig å få hjelp via andre hjelpetjenester:

  • Tønsberg legevakt 116117 (legevakta kontakter kriseteamet hvis det er behov for det)
  • Fastlegen har en "øyeblikkelig hjelp"-funksjon på dagtid
  • Psykisk helse voksne: 33 34 82 40 (mandag-fredag, kl. 08.00 - 15.00)
  • Psykisk helse barn og unge/Familiehuset: 905 45 211 (mandag-fredag, kl. 08.00 - 15.00)
    E-post: familiehuset@tonsberg.kommune.no

Kilde: Tønsberg kommune