Hvis katastrofen skulle ramme Tønsberg, er vi godt forberedt

Skulle katastrofen inntreffe, er vi bedre rustet enn de fleste andre kommuner i landet.