Då er ikkje døden for tung å bera

Når man har kjend den inderlege

straumen av varme

Som aldri tok slutt

men kom igjen og igjen

Som år etter år

- utan svik

- utan forbehold

- utan unntak

hjalp oss å leve så godt vi kunne

hjalp oss å finne meining og veg

hjalp oss å finne innhald og glede

Når man har kjend ei ubrutt omsorg

og trygghet

over å få leva nær

å få leva med

ei dirrande kraft av kjærleik

Når man får sjå nytt liv komma til

i rommet mellom folk

som er glade i kvarandre

Då er ikkje døden umogeleg å bæra

då er den ikkje meiningslaus

for den er fylt

med minne

med latter

med varme

og når den siste turen skal vandras

den siste kneika skal beseiras

det siste elveleiet skal kryssast

bærer døden med seg heile liv

- våre liv

liv fylt av innhold,

meining og retning

liv fylt av takksemd

Slik var din veg og slik blei di vandring

Og slik vil du alltid bli hugsa

Takk for all varmende omtanke og vennlig deltakelse ved vår mors bortgang.


Geir, Ove og Sonja Mellingen