Alle ønsker å føle seg trygge i eget hjem. Det føler man ikke om hjemme ditt når som helst kan bytte adresse uten at du vet det. Du får heller ikke være med og bestemme hvor du skal bo når kommunen bestemmer seg for og tvangsflytte beboere i bemannede- og omsorgsboliger for og skulle spare noen få kroner.

Det er en forferdelig følelse å ha når du vet at dette kan skje når som helst, uten at du kan gjøre noe med det. Min oppgave som politiker i SV er å beskytte de svakeste menneskene i vårt samfunn som ofte blir oversett. Vi har ofte dårlig økonomi. Derfor mener jeg at kommunen ikke kan bygge eller drifte såkalte selveierleiligheter. Dette skaper et rettighetsproblem og et klasseskille mellom forskjellige beboerne; På den ene siden har du de med god økonomi og på den andre de med lite penger.

De som har råd til å kjøpe leiligheten de mottar tjenester i er beskyttet mot tvangsflytting. De som har mindre penger og bor i kommunale boliger, kan flyttes når som helst etter vedtak i kommunen. Jeg mener at dette ikke er rett da alle skal ha like muligheter til å bo i en bemannet bolig og/eller omsorgsbolig og være trygge for flytting. Trygg bolig for alle er viktig for Tønsberg SV. I vårt program har vi bestemt at: Ingen beboere i kommunale boliger skal måtte flytte mot sin vilje. Så stem på meg og SV i kommunevalget 9. september for en sikker fremtid for de svakeste.