Bemanningen skal dessverre reduseres med fire og et halvt årsverk, men det er tross alt atskillig mindre enn de drøyt 20 arbeidsplassene som kunne forsvunnet hvis styret i Tine Meierier hadde vedtatt forslaget.

Etter hva de ansatte selv forteller, har de spilt en aktiv rolle i å peke på muligheter til å drive mer effektiv produksjon i Sem. Her lå mye av nøkkelen til at styret valgte å videreføre driften, derfor er det all mulig grunn til å gi honnør til hovedtillitsvalgt Wenche Hansen og hennes kolleger. For dette er viktig for hele Tønsberg.

Tine-meieriet er med sine 115 ansatte ingen hjørnestensbedrift, men en nedleggelse ville svekket den klyngen av gode næringsmiddelbedrifter som til sammen utgjør en viktig del av Tønsbergs næringsliv. Når også naboen Nortura nylig bestemte seg for å samle all griseslakting på Østlandet, og all pølseproduksjon og nedskjæring av gris i hele landet, i Tønsberg, betyr det at antall arbeidsplasser på Ås kan øke betydelig i årene som kommer.

Tønsberg har mistet en del private arbeidsplasser i de senere år, ikke minst til Sandefjord, og fått kritikk for å gjøre for lite for næringslivet. Signaleffekten av Tines valg er viktig, men enda mer at Tønsberg på lengre sikt vil få nye næringsområder nær E18. Beliggenhet er viktig for et stort antall bedrifter, bare spør Biowater Technology, som snart flytter fra Kaldnes til Egenesgården fordi fastlandsforbindelsen ikke er på plass. Selv i en av Tønsbergs «fremtidsbydeler» kan man altså ikke ta for gitt at det er attraktivt å drive næring.