Gå til sidens hovedinnhold

Vil felle bever i Solbergelva

Artikkelen er over 4 år gammel

Anders Bonden og Kari Wøyen søker kommunen om fellingstillatelse for bever som er aktive i Solbergelva. Borre grunneierlag støtter kravet om felling.

(Gjengangeren)

Bonden og Wøyen er naboer, og påpeker i sitt brev til kommunen at beverens aktivitet skaper store utfordringer i Solbergelva som munner ut i Borrevannet.

Tar en annen vei

Anders Bonden er leietaker på Solberg gård like ved elva. I brevet beskriver han og Wøyen beveraktiviteten i området:

– Det pågår bygging av beverdam som vil gjøre store skader på jordbruksområder om ligger på begge sider av elven. Beveren har nå også dukket opp lenger syd i vannet, der den ikke er sett tidligere.

Problemet er at beverdammen stopper vannet. Da tar vannet en annen vei, og drar med seg matjord.

– Her vil stor nedbørsmengde føre til at områdene vil stå under vann. Næringsstoffer og matjord vil da forurense elven og Borrevannet, som allerede er belastet. Det forklarer brevskriverne til kommunen, og søker samtidig om tillatelse til felling av bever i Solbergelva.

LES OGSÅ: Nå kan du skyte enda flere rådyr

Har ikke annet valg

Brevet er sendt med kopi til Borre grunneierlag. Og også grunneierlaget henvender seg skriftlig til kommunen om saken, i brev signert styreleder Gunn-Henny Aasen.

– Siden Horten kommune ennå ikke har åpnet for beverjakt, har grunneiere ikke noe annet valg enn å søke om skadefelling av enkeltdyr når problemene blir svært store, påpeker grunneierlaget, som advarer mot de følgene beveraktivitet kan medføre.

En beverdemning kan sette større deler av jordbruksarealet rundt under vann.

– Dette vil tilføre partikler, nitrogen og fosfor til Borrevannet, står det i grunneierlagets brev til kommunen.

LES OGSÅ: Grunneiere: – Gjess medfører store tap

Verdien av Borrevannet

Borre grunneierlag minner kommunen om det arbeidet som partene sammen gjør og har gjort for å stoppe avrenning av jord og næringsstoffer til Borrevannet, nettopp for å beholde biologisk mangfold:

– Vi mennesker bør gå inn for å regulere beverpopulasjonen. Vi må ta vare på matjordområdet, jordbruksnæringen og verdien av Borrevannet som friluftsområde.

– Borre grunneierlag ber derfor om at Horten kommune legger til rette for og gir tillatelse til avskyting av skadedyr i nevnte område. Vi ber også om at det åpnes for regulering av populasjonen ved hjelp av ordinær kvotejakt, avslutter grunneierlaget.

Kommentarer til denne saken