Bibliotekene formidler kunnskap og kultur. Fra Nasjonalbibliotek til folkebibliotek, skolebibliotek og fag- og forskningsbibliotek. «Bibliotekene er demokratihus», slik starter Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023, som ble lansert av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet i september i år. Demokrati, folkeopplysning, dannelse, formidling og samarbeid er fokus. Strategien skal legge til rette for at bibliotekene kan fungere som kunnskapsarenaer som gir brukerne gratis tilgang til kvalitetssikret informasjon og forskning. Lik tilgang til kultur- og kunnskapsarenaer for alle er med å motvirke ulikheter i befolkningen. Biblioteket er for alle uansett alder, hudfarge, legning, religion eller sosial og økonomisk status.

Styrking av folkebibliotekene som uavhengig møteplass og digital arena var sentralt i den forrige nasjonale bibliotekstrategien 2015-2018. Biblioteket er den mest populære offentlige tjenesten som finnes. Nasjonalt og i Vestfold ser vi at besøk på folkebibliotek øker og arrangement på bibliotekene har eksplodert i omfang.

Lesekampanje med suksess

Biblioteket er ikke lengre et sted hvor man bare låner bøker, men er blitt kommunens samlingssted og møteplass med rom for svært mange ulike opplevelser. Mange barn og unge i 1.-7. klasse lånte bunker av bøker i sommer da de deltok på den digitale lesekampanjen Sommerles.no. Sommerles.no startet i Vestfold, og har nå blitt en nasjonal lesekampanje med suksess. Biblioteket er en god inkluderings- og integreringsarena. PressReader er en digital avisbase med tilgang til omtrent 3000 aviser og 2000 tidsskrifter på 60 forskjellige språk. Disse kan leses på bibliotekets datamaskiner eller lastes ned på eget nettbrett og smarttelefon i lokalet, og leses hjemme. De fleste folkebibliotek og bibliotek ved videregående skoler i Vestfold har denne tjenesten. Les mer om tjenester og arrangement på Vestfoldbibliotekene.no

Skolebibliotekene formidler litteratur og er med å fremme leseglede. Elevene skal delta i demokratiske prosesser og kunne ta ulike perspektiv. Det er viktig å finne relevant informasjon med god kvalitet i både trykte og digitale kilder. Elever og studenter skal utvikle kritisk tenkning og digitale ferdigheter innen nettbasert kommunikasjon og finne troverdig kunnskap, ikke falske nyheter.

Delta i samtalen

I Vestfold har vi mange forskjellige bibliotek, som er en del av fjernlånssamarbeidet og en felles bibliotektransport. Det vil si at vi blant annet låner og frakter bøker, filmer, rapporter etc. mellom bibliotekene, og det er gratis å låne på biblioteket. Du kan møte opp på ditt lokale folkebibliotek og få tilsendt en bok fra for eksempel biblioteket ved Universitetet i Sørøst-Norge, Aldring og helse (Sem) eller Signo skole- og kompetansesenter (Andebu). Sistnevnte er et spesialbibliotek for faglitteratur om hørselshemning og døvblindhet i kombinasjon med andre funksjonsnedsettelser. Dette gjelder ikke bare i Vestfold eller Telemark, men hele Norge. Vet du at Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek er et offentlig bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker.

Biblioteket gir deg og meg enestående muligheter til å delta i samtalen om samfunnet vårt. Bruk det!