For folkebibliotekene er det en hårfin balansegang mellom å ta vare på de tradisjonelle verdiene og se fremover og være aktuelle i dagens og framtidens samfunn. Det er viktig å ta hensyn til begge. Sindre Homlong mener vi er et ekskluderende bibliotek fordi vi har omgjort lesesalen til ungdomsrom.

Avgjørelsen om å bruke den gamle lesesalen på en ny måte ble tatt på bakgrunn av flere faktorer. Vi gjennomførte tellinger over lengre perioder. Tellingene viste at det var maks åtte - ti brukere av det 170 kvadratmeter store rommet i løpet av hele dagen - på de mest “travle” dagene. Disse tallene styrket observasjoner bibliotekansatte allerede hadde gjort. Vi fikk også klager fra lesesalsbrukerne om at grupperommene ikke var lydisolerte nok, og brukerne av lesesalen klaget på støy fra barneavdelingen.

LES OGSÅ: Et ekskluderende bibliotek

Et godt folkebibliotek bidrar til god folkehelse og skal være et sted der det er plass til alle. Det legger et stort ansvar på våre skuldre. Alle skal føle seg hjemme, og alle skal få sine behov tilfredsstilt. Et hårete mål, som vi etter beste evne prøver å strekke oss etter.

LES OGSÅ: Denne gjengen blåser nytt liv i det historiske bygget: – Boligen har fortsatt sin livsrett

Satser på ungdom

Og noen ganger må vi prioritere. I kommuneplanen, som vi er forpliktet til å følge, er ungdom en prioritert satsningsgruppe. Det er de også i andre styringsdokumenter vi må forholde oss til som folkebibliotek. Tallenes tale i våre statistikker, både lokale og nasjonale, viser at ungdom låner betraktelig mye mindre bøker enn de har gjort. Vi ser en tydelig nedgang. Derfor er ungdom en viktig målgruppe for oss å satse på nå. Før den gamle lesesalen ble omgjort, var “ungdomsavdelingen” noen få hyller i underetasjen. Det verken innbød til lesing eller til å bruke biblioteket på en god måte for denne aldersgruppen.

LES OGSÅ: Maja (23) og Nanna Helén (27) får teste drømmeyrket: – Vi har hatt flaks

Biblioteket skal være et sted man føler trygghet, tillit og stabilitet, og det skal også være et rom som gir plass for åpenhet, muligheter og myndiggjøring. Vi vet at behovet for konsentrasjon, kontemplasjon og stillhet også skal dekkes av vårt flotte bibliotekrom. Det mener vi at vi får til. Vi har flere rom som kan brukes, og hele underetasjen er stille og rolig og fullt av studenter til enhver tid.

Når pandemien endelig slipper taket, gleder vi oss til å sette ut stoler og bord som nå nødvendigvis har blitt stuet bort i påvente av bedre tider. Og vi har fått et flunkende nytt ungdomsrom som vi ser begeistret blir brukt av den tiltenkte målgruppen.

Var det verdt det? Ja, absolutt.