– I Norge lever én av ti lever under fattigdomsgrensen, det gjelder også for Vestfold, opplyser Dag Østby, markeds- og kommunikasjonssjef i Kirkens Bymisjon, Vestfold.

Han synes sammen med fagansvarlig boligsosialt arbeid hos Kirkens Bymisjon i Vestfold, Juliane Herzog, at utviklingen vi nå ser, er bekymringsfull.

Utfordrende for flere

– Selvfølgelig er den det.

2022 har vært utfordrende år for mange. Galopperende strømpriser, rentehevninger og generell inflasjon har til sammen gjort solid innhogg i lommeboka til de aller fleste.

De mener det er viktig å skille mellom ulike grupper som opplever en trang økonomisk hverdag.

– Man har for eksempel dem som i utgangspunktet kan ha det greit, men som nå opplever trangere tider, det å ha reelt sett mindre å rutte med. Så har men jo dem som allerede befinner seg i en mer langvarig og vedvarende situasjon med lavinntekt.

Spesielt for den sistnevnte gruppen er situasjonen spesielt alvorlig nå.

– Dette fordi de må bruke enda mer av sine allerede sterkt begrensede midler for å dekke de helt grunnleggende behovene i hverdagen.

Kan ramme alle

En situasjon med forbigående eller mer langvarig trang økonomi, er noe som kan ramme hvem som helst, gjerne som følge av uforutsett sykdom, uførhet og/eller arbeidsledighet.

For å bevisstgjøre mer rundt hva det faktisk vil si å leve under fattigdomsgrensa, har Kirkens Bymisjon nå utarbeidet en «fattigdomskalkulator». Her kan man legge inn husstandens samlede inntekt og få beregnet hvor mye av ens budsjett som faktisk måtte barberes bort, skulle man være så uheldig å havne under denne grensa.

– Når det blir utrygge økonomiske tider, kommer også bekymring for at man ikke håndterer økende boutgifter, som ofte utgjør den største utgiften til en familie, og dermed må flytte fra sitt hjem. Det er ikke rart at man kan miste motet når man står i en situasjon der utgiftene bare øker i en allerede trang økonomi., poengterer Herzog.

Da kan det være lett å ty til kredittkort, dyre forbrukslån, som igjen kan føre til langvarige økonomiske utfordringer.

– Vi tenker det er viktig å jobbe forebyggende, men også hjelpe til å få oversikt, lage budsjett og være i forkant av utgiftene for familier. Usikre tider som nå, kan føre til mye frykt og utrygghet, også hos barna. Derfor er det viktig å snakke om det, så det er lettere å be om hjelp før det har gått for lang, fortsetter hun.

– Hjelp til selvhjelp

I Norge defineres fattigdomsgrensen som seksti prosent av medianinntekten i samfunnet, nå cirka 241.000 kroner i nettoinntekt.

Les for øvrig mer om fattigdommen i Norge her.

Kirkens Bymisjon driver selv førstelinjehjelp i forhold til personer som av ulike grunner befinner seg i en trang og utfordrende økonomisk situasjon. Østby og Herzog oppfordrer på det sterkeste dem dette eventuelt måtte gjelde, om å ta kontakt.

LES OGSÅ: Emma feiret bursdagen sin da alarmen gikk: – Jeg er så fortvilet

– Dette handler om hjelp til selvhjelp. Hos oss kan man både få konkrete råd og informasjon om hvilke grep som kan tas. Vi kan også hjelpe med kontakt videre til andre relevante aktører som for eksempel Nav.

– Stikk gjerne innom

Det viktigste er nemlig at man selv tar grep så tidlig som mulig.

– Jo lengre man venter med det, jo tyngre blir det å komme i gang. Hos oss er terskelen ekstremt lav. Stikk gjerne innom for en prat og en kaffe, oppfordrer de.

LES OGSÅ: Breili og Svendsen dømt for grov korrupsjon – fikk strengere straff

Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og andre frivillige aktører kan bidra med mye. Men ikke alt.

– Vi har opplevd en enorm giverglede og dugnadsånd denne høsten. Men vi trenger en mer bærekraftig politikk ovenfor de som er sterkest rammet av den økonomiske tilstrammingen, samt at vi må styrke samspillet mellom det offentlige, private og frivillige organisasjoner, hele året, sier de to

Fattigdom i Norge

· En av fem har det trangt økonomisk.

· En av fem bor i en husholdning som ikke har råd til en uforutsett utgift på 18 000 kr i løpet av en måned, uten å måtte ta opp ekstra lån eller motta hjelp fra andre.

· Fem prosent bor i en husholdning som ikke har råd til å gå til tannlegen.

· Fem prosent som i en husholdning som ikke har råd til å erstatte utslitte klær.

· Seks prosent har ikke råd til en ukes ferie.

· En av ti bor i en husholdning som mangler minst en sosial gode (råd til å holde boligen passe varm, spise kjøtt og fisk annenhver dag, råd til å gå til tannlege, råd til å bytte ut utslitte møbler, råd til å ha internett, råd til å erstatte utslitte klær og råd til å disponere privatbil.)

· 35 prosent av arbeidsledige og 46 prosent av sosialhjelpsmottakere har vanskelig for å få pengene til å strekke til.

Kilde: Levekårsundersøkelsen SSB (2021)