Denne gangen er det ikke noe varehus à la det på Slependen vi snakker om, men en såkalt møteplass, der IKEA-ansatte kan hjelpe til med å designe kjøkken, stue og bad, hjelpe til med å bestille varer osv. Slike planleggingsstudio er allerede etablert i Haugesund, Arendal og Sarpsborg, byer på størrelse med Tønsberg.

Noen er sikkert fortsatt skuffet over at vi ikke får et fullverdig IKEA-varehus i Vestfold. Hadde møbelkonsernet vært ti-tyve år tidligere ute med slike planer, er det langt mer sannsynlig at vi hadde fått det. Et blikk på kartet viser at Vestfold hadde vært et naturlig sted å satse. Hvis verden ikke hadde forandret seg, vel å merke.

Riktignok gikk netthandelens andel av markedet noe tilbake fra 2021 til 2022, men det måtte man nærmest vente når samfunnet gjenåpnet etter pandemien. Likevel har omsetningen på nettet fortsatt å øke fordi den totale etterspørselen etter varer og tjenester har steget gjennom 2022, ihvertfall frem mot høsten. Denne utviklingen har IKEA tilpasset seg og utviklet digitale alternativer til at folk oppsøker varehuset fysisk.

IKEAs klassiske konsept har vært en kjempesuksess, men store varehus med bilbasert tilgjengelighet tilhører etterhvert en annen tids tenkning. For klima og miljø er det bedre at færre kjører til disse store varehusene og transporterer varene hjem i egen bil. Ved å flytte noe av servicen fra varehusene ut på flere steder, kan behovet for hjelp også dekkes lokalt. Et klassisk IKEA-varehus hadde riktignok gitt mange arbeidsplasser i Vestfold. Nå ligger vi an til bare å få en håndfull, samtidig ligger det en mulighet til å styrke sentrumshandelen i Tønsberg her som vi ikke skal kimse av. Når IKEA vil hit, er det vel fordi de tror kundene vil strømme til. Så får heller restaurantene på Brygga stå for kjøttbollene.

Sveisent jubileum

Dagens gratulasjon går til familien Kiesler, som i et århundre har svingt saks og kam i Vestfold. Det var nemlig i 1922 at Paul Otto Kiesler startet frisørsalong i Horten, mens etterkommerne valgte å satse i Tønsberg, der de har drevet flere steder, de senere år i Torvgården og på Tolvsrød. Frisøryrket krever mye, nettopp derfor er det inspirerende å se at fire generasjoner av samme familie har vært så dedikerte at de har holdt det gående i alle disse årene og nærmest opptrådt som seriegründere. Nettopp gründere er vi etterhvert flinke til å heie på i Tønsberg. Men også etablerte bedrifter trenger drivere med oppdrift og vilje til å utvikle seg selv og virksomheten, og en kommunal og statlig næringspolitikk som bidrar til å gjøre det mulig.