Det må være helt klart at verken Tønsberg eller øyene omkring går klar av klimakatastrofen. Jo mindre som blir gjort for å stoppe utslippene og temperaturøkningen, jo fortere vil det gå til Ragnarok.
Den foreslåtte brua fra Nøtterøy til fastlandet er en invitasjon til verre klima, mer biltrafikk, store klimautslipp både under byggingen, produksjon av selve brua og tilliggende veier (for ikke å snakke om den tullete tunnelen under Teieskogen), og siden det heller ikke kommer direktiver fra vår klimaminister kommer alt bare til å fortsette til vi alle omkommer i høye temperaturer og ekstremvær med ras og oversvømmelser. Og det nytter ikke å si (selv om noen tydeligvis allerede har gjort det): Dette gjelder ikke oss.