Gå til sidens hovedinnhold

Bioteknologiloven kan ikke lages bak lukkede dører

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er beklagelig at disse lovforslag kan bli vedtatt uten høring og uten offentlig debatt.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter grundig evaluering og høring blant landets faglige eksperter fremmet Høyre i regjering den største moderniseringen av bioteknologiloven siden 2004. Dette vil gi bedre behandling for pasientene, og fagfolkene får mulighet til å utvikle bedre behandlingsmetoder. På bakrommet har en koalisjon bestående av AP, SV og FrP gått inn for større endringer uten høring og uten offentlig debatt.

Stortinget fatter daglig avgjørelser som betyr mye for folk. Felles for de aller fleste av disse sakene er at de utredes, og at de som berøres blir hørt. Det være seg fagmiljøer, organisasjoner eller selskaper. Det er en viktig sikkerhetsventil. Nå vedtar vi en lov som regulerer liv og død uten at sikkerhetsventilen er brukt fullt ut.

Medisinsk teknologi er grenseløs. Den utvikler seg raskt, og gir oss uante muligheter for å behandle kreft, hjerte- og karsykdommer og andre sykdommer. Den er også grenseløs når det kommer til DNAet vårt, til livets tilblivelse og slutt. Derfor må vi noen ganger setter grenser for teknologien. Mye har skjedd på mange områder siden loven ble til. Høyre vil gi pasientene bedre behandling og fagfolkene mulighet til å utvikle bedre behandlingsmetoder. Regjeringens forslag til modernisering åpner opp for mer forskning, bedre pasientbehandling og mer effektiv persontilpasset medisin.

Blant endringene FrP, SV og Ap jobber for, er å åpne for såkalt mitokondriedonasjon. Dette vil gjøre at barn i praksis vil få DNA fra mer enn to personer. Det er ikke tilstrekkelig kunnskap i dag om hvilke langsiktige konsekvenser dette kan få for barna. Mitokondriedonasjon kan medføre genetiske endringer i kjønnsceller, og er et vitenskapelig eksperiment med menneskeheten. I ytterste konsekvens kan en risikere at menneskes arvemateriale endres, uten at en vet konsekvensene av dette.

Arbeiderpartiet og SV vil åpne for såkalt embryodonasjon og dobbeldonasjon. Dette betyr at man kan få både eggdonasjon og sæddonasjon samtidig. Dette gjør at barna som blir til på denne måten ikke har noen genetisk tilknytning til sine foreldre.
Arbeiderpartiet, SV og FrP er ikke enige om all innramming på forslagene. For eksempel skal en åpne for tidlig ultralyd og NIPT-test for alle, men det er uklart hvem som skal betale for dette.

Det er beklagelig at disse lovforslagene kan bli vedtatt uten høring og uten offentlig debatt. Bioteknologirådet understreker at de er kritiske til den korte fristen Frp, SV og Ap legger opp til, og sier selv at de har følt seg presset til å hastebehandle disse sakene.
Det er ulike meninger innad i Høyre om bioteknologi. Det er spørsmål som stiller oss ovenfor store etiske dilemma som krever refleksjon, innspill fra fagmyndigheter og gode utredninger. Det er slik politiske avgjørelser bør fattes når de har så stor betydning for fremtidige generasjoner.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.