Formannskapsmøtet starter onsdag 6. februar klokken 1500.

I forrige uke var områdeplan Borgheim Syd oppe til politisk behandling i hovedutvalg for kommunalteknikk. Da stemte sju av de elleve folkevalgte mot å bygge ned jordene. Ordfører Roar Jonstang har varslet at han vil foreslå at i underkant av ni mål likevel kan bygges ut.

Onsdag skal formannskapet si sitt. Her kan du følge møtet direkte:

 

Saken avgjøres i kommunestyret onsdag 13. februar.

Borgheim Syd

■ Området, som kalles Borgheim Syd, er jordene sør for Tinghaug.

■ I 2003 ble det ble det satt av i kommuneplanen for Nøtterøy til utbygging av boliger og næringsvirksomhet.

■ Området er på til sammen rundt 80 mål, fordelt på flere eiere. Store deler av området er matjord i dag.

■ Nøtterøy kommune eier området der brannstasjonen står og deler av jordene.

■ Knut Henriksen på Nøtterøy gård eier den største delen, som ligger til Kirkeveien. Her er det Veidekke som er utbygger.

■ Format Eiendom og grunneierne Gaute Tjøm og Ole-Martin Bekkevar samarbeider om å bygge ut på jordene langs Semsveien, nedenfor Skjærgården kulturskole.

■ I sommer ble det anslått at det totalt kunne oppføres 340 boliger pluss varehus i reguleringsområdet.