I dag skriver jeg om pubertetsstart.

Brystutvikling hos jenter definerer pubertetsstart. Gjennomsnittlig alder for pubertetsstart er 10,4 år, mens gjennomsnittlig alder for utvikling av kjønnshår er 10,9 år. Første menstruasjon kommer gjennomsnittlig i en alder på 12,7 år.

Gutta har gjennomsnittlig pubertetsstart i en alder av 11,7 år. Pubertetsstart hos gutter defineres som økende testikkelvolum.

Grunnet ulik debut av pubertetsstart er det ofte stor forskjell i utvikling av jenter og gutter ved ungdomsskolestart. Både tidlig og sen pubertetsutvikling kan være belastende for ungdom. Mange synes det er flaut å snakke om pubertetsutvikling, kanskje særlig med foreldrene. Da kan det hjelpe å snakke med fastlegen. Skriv gjerne på en lapp det du vil ha svar på.

Les også

Gutt 10 år: «Hvordan får jeg sixpack?»

Som denne gutten på 13 år som var lei seg for å være den laveste i klassen. Han gav meg en lapp hvor det stod: «Blir jeg like høy som pappa»? Etter en samtale om normal pubertetsstart gjorde vi en beregning basert på foreldrenes høyde. Det finnes flere formler for å beregne den forventede slutthøyden til et barn. Følgende formel baserer seg på foreldrenes høyde:

Gutt: ((mors høyde + 13 cm) + fars høyde)/2

Jente: ((fars høyde - 13 cm) + mors høyde)/2

En slik formel gir ikke sikkert svar på hvor høy du blir, men god indikasjon på din forventede slutthøyde.

Jenter som begynner å få bryster før de er 8 år, eller gutter som kommer i puberteten før de er 9 år gamle, bør undersøkes av lege. Disse barna er oftest bare tidlig ute, men bør undersøkes for å utelukke andre årsaker knyttet til sykdom. Det finnes muligheter for å behandle både for tidlig og for sein pubertet. Der det er usikkerhet rundt barnets lengdevekst, kan røntgen være en hjelp som mål for skjelettmodningen. Jo eldre barnet er når denne undersøkelsen blir gjort, jo sikrere beregninger. Det anbefales i de fleste tilfeller å vente til etter 12-årsalderen.

Min erfaring som fastlege for barn og ungdom er at det hjelper å snakke om bekymringene. Å lytte, undersøke, veilede og normalisere bekymringer er en av fastlegens viktigste oppgaver, også for barn.

Jeg skrev et svar til gutten: «Det kan se ut til at du blir omtrent 175 centimeter.» Kroppsspråket hans viste at han var lettet. Han hadde fått svar på det han lurte mest på:

At han kunne regne med å bli like høy som pappa.