Undertegnede ringte selv inn og snakket med teknisk etat i Tønsberg kommune tidlig i sommer, i forbindelse med at jeg møtte mange mennesker som var helt oppgitt over denne trappa!

Teknisk etat lovet at de omgående skulle gjøre noe med dette, men pr. dags dato er det ikke utført noe med å utbedre trappetrinnene. Under min badetur i går så jeg en ung kvinne som falt bakover på veg opp trappen og kom under vann i noen sekunder. Jeg sto klar til å hoppe uti og hjelpe, men det gikk heldigvis bra.

Undertegnede har inntrykk av at politikerne i Tønsberg prioriterer byfornyelse og setter unge og gamle nederst på prioriteringslisten. Da er det godt at det nærmer seg et valg. Da bør vi tenke over hvilke av partiene som vektlegger unges og gamles levekår i Tønsberg kommune. Derfor søker jeg støtte til å etablere mitt nye parti, som kan legge press på de etablerte partiene, som jeg ikke kan se på noen måte står for en rettferdig samfunnsordning.

Jeg ser i kommentarfeltet at mange betrakter den politiske hverdagen som håpløs, og mener at et nytt parti ikke er veien å gå. Jeg skal innrømme at det er mye arbeid med å stifte et nytt parti, som jeg holder på med i disse dager. Skjema på skjema skal fylles ut for registrering, med vedtekter og protokoll av valg av styret og sendes til Brønnøysund. Derfor ber jeg noen ta kontakt hvis de kan tenke seg å være med på dette. Under alle omstendigheter skal jeg forsøke å gjennomføre denne etableringen, som jeg mener vi trenger i det politiske bildet.