Jette A. Kaarsbøl er et nytt, hett forfatternavn i Danmark. Med romandebuten ”Den lukkede bok” vant hun manges hjerter, også i Norge. Nå kommer bok nummer to, ”Din nestes hus” Jeg forstår godt at Kaarsbøl er blitt så populær. Hennes prosa flyter ufattelig lett uten å bli frasefylt eller glatt, samtidig som hun evner å snitte dypt i sine litterære personers sjelsliv.

Slik blir ”Din nestes hus” noe langt mer enn en såkalt ”feel good-roman”. Menneskene hun gestalter, er tvers igjennom gjenkjennelige i en konflikt som i utgangspunktet lett kunne blitt en klisjé, nemlig et trekantdrama. Hun lykkes med å utvikle dette velbrukte emnet med litterær autoritet og kompetanse som tar tak i leseren allerede fra første side.
Hovedpersonen i romanen er den vellykkede københavnerarkitekten Laus Lindborg. Ungkar midt i førtiårene, suksessrik, fetert, men som kommer til et eksistensielt vendepunkt da han drar ut i provinsen til småbyen St. Randing der hans far skal begraves. Det vekker mange vonde minner om et konfliktfylt forhold til arkitektfaren som aldri lyktes og som utviklet psykopatiske trekk i et miserabelt far-sønn-forhold i et hjem som moren forlot mens Laus var liten gutt. I retrospektive gløtt dannes bakteppet i romanen. Laus tanke var å dra tilbake til hovedstaden umiddelbart etter jordfestelsen, men han dras inn i stadig tettere relasjoner til den lokale presten Stig på seksti og dennes kone Alma på drøye tretti. Resultatet blir at Laus bryter over tvert med kontoret i København for å realisere farens brutte planer om et forsamlingshus i St. Randing.

Laus Lindborgs opplevelse av presten preges av ambivalens. På de ene siden framstår presten som åpen, vennlig, empatisk, men for Laus blir han anstrengt formanende og på grensen til det anmassende. Den åpne, kunstneriske Alma, derimot, vekker hans sympati som gradvis går over i varme og til slutt begjær. Og det går som leseren hele veien fornemmer, de to finner hverandre i det øyeblikk anledningen byr seg. Presten må tilbringe fjorten dager på byens sykehus etter et komplisert lårbensbrudd. Hvordan forfatteren runder av det kompliserte utroskskapsforholdet, ligger som et spennende overraskelsesmoment som ikke skal røpes her.
Jette A. Kaarsbøls litterære talent er uomtvistelig. Den saktegående fortellingen er mesterlig bygd opp uten dødpunkter. Romanens tema ligger jo som undertekst i den velvalgte, gammeltestamentlige romantittelen om ikke å begjære sin neste hus og alt som dette budet ellers prediker. Et evig litterært tema som forfatteren så langt fra kjører i såpeoperagrøfta.