– Men ruinene skal bli skikkelig markert, lover ordfører Petter Berg.
Det var under arbeidet med å oppgradere Torvet arkeologene jublet da de fant mye større ruiner etter Mariakirken enn de hadde trodd. I hele sommer har grunnmurene vært avdekket og grundig undersøkt og analysert av arkeologer mens turister og fastboende har stanset opp og beundret minnet fra middelalderen, og kanskje har de lest både om kirken, ruinene og planene for Torvet på det store banneret som har hengt på gjerdet.

Akropolis

Det var Riksantikvaren som anbefalte Tønsberg å dekke til ruinene.
– Å gjøre som på Akropolis i Aten, der man kan se ned til gamle ruiner gjennom glassgulv, ville kostet flere titalls millioner kroner. Riksantikvaren krevde nemlig konstant luftfuktighet og temperatur på ruinene. Det går ikke i norsk klima, beklager ordføreren.
– Men vi jobber med flere andre måter å markere Mariakirken på, sier Berg, og viser til at tre arkitekter er invitert til å levere forslag til hvordan det kan skje.

Markerer omrisset

– Selve omrisset av kirken skal markeres på Torvet. Så kan det være flere mulige løsninger på hvordan vi markerer den gamle kirken, om det blir med modeller, med laserstråler – mulighetene er mange, og det er det arkitektene jobber med nå. Jeg venter i spenning på hva vi får fra dem.
Den over gjennomsnittlig historieinteresserte ordføreren er lykkelig for det han kaller en oppvåkning av folks ønske om å vite mer om hvordan byen artet seg for noen hundre år siden.
– Mange har blitt opptatt av at byens historie blir formidlet bedre enn den har vært, sier han.

Uklokt

Prosjektleder i Tønsberg Utvikling, Arild Bakken, opplyser at gjengravingen av ruinene ikke gjennomføres før Riksantikvaren har gitt klarsignal.
–Det kan også hende vi får noe i forslagene fra arkitektene som vil framtvinge noen forarbeider før vi dekker til ruinene. Det ville være uklokt å fylle igjen det utgravde området før vi har disse forslagene på bordet, sier Bakken.