Et sentralt kjernepunkt i de beste internasjonale spenningsromanene er aktualitet. Mesterforfattere som Frederick Forsyth, John Grisham og John le Carré tar alltid utgangspunkt i hendelser eller fenomener som rommer politisk, sosial eller økonomisk sprengstoff, ofte med internasjonale konsekvenser, og som derfor egner seg som bakteppe i den fiktive dramatikken de bygger opp i bøkene sine. Dette grepet kjenner vår egen Tom Kristensen til fulle.

Siden debuten i 2001 med finansthrilleren «En kule» og etter hvert med titler som «Hvitvasking» (2002), «Freshwater» (2003), «Profitøren» (2005), «Dødsriket» (2006) og «Dragen» (2008) har han utviklet seg til vår desiderte mester i sjangeren, en forfatter av internasjonalt format. Nå er han her igjen med en velskrevet og hyperaktuell spenningsroman som nettopp tar tak i norsk og internasjonal virkelighet der drama så desidert har aktualitet: nordsjødykkernes innsats, skjebne og for manges vedkommende, tragedie. «Dypet» har alle disse elementene i seg.

Romanen er todelt. De første to hundre sidene i «Dypet» griper fatt i det norske oljeeventyret som for alvor skjøt fart i starten av 1980-tallet. I utviklingen av teknologi og prosess spilte nordsjødykkerne en helt avgjørende rolle. En av dem var Tord Stensen fra Ringshaug i Tønsberg. Han var en erfaren dykker som fikk føle på kroppen alle påkjenningene som dette yrket innebar. Dramaet i romanen knyttes til et fatalt uhell under arbeidet med å kutte en fortøyningskjetting på en borerigg i Nordsjøen. Noe uforklarlig inntreffer. Luftledningen kuttes, han mister oksygen, våkner med hjelmen av inne i dykkerklokken på åttien meters dyp. Sammen med ham ligger dykkerkameraten Sigurdur død etter store hodeskader. Hva skjedde egentlig? Dette blir opptakten til et internasjonalt drama der to borerigger kantrer, et hundretall personer omkommer og den norske regjering sitter til halsen i problemer. Her er internasjonal storpolitikk i den kalde krigs epoke, konspirasjoner og forbudt kjærlighet også med.

Med dette som bakteppe bygger Tom Kristensen opp til fornyet spenning i romanens andre og nåtidige parti der Jonas Stensen, sønnen til den tidligere og trolig avdøde dykkeren Tord Stensen, involveres i oppklaringen av farens tragiske skjebne og død. Det viser seg at dette blir en skakende ferd inn i hemmeligheter, rå politisk maktkamp og enorme økonomiske verdier. Jonas blir satt i kontakt med tidligere nordsjødykkere som har to ting til felles: De har betydelige fysiske og psykiske ettervirkninger etter sitt pionerarbeid i Nordsjøen, og de sitter antakelig med nøkkelen til Tord Stensens mystiske forsvinning for over tretti år siden. Det viser seg raskt at Jonas Stensen har stukket hånden i et oppvåknende vepsebol av aller farligste sort. Hemmeligheter som involverer ikke bare tidligere norske toppolitikere, men også internasjonal etterretning på begge sider av det daværende jernteppet.

Tom Kristensen spinner mange tråder i et intenst spenningsnettverk der tempo og raske forflytninger mellom Tønsberg, Oslo, Moskva og Skottland med forgreninger til Washington blir de viktigste ingrediensene i en thriller av internasjonalt format.