Veien til litteraturen starter for mange med noveller. Slik med debutanten Maria Børja. Tretten novellistiske korttekster har hun samlet under tittelen «Voksenting». Det har blitt noe varierte, men ganske tematisk samfengte historier der det i vesentlig grad handler om kropp, kroppslighet, kontakt og fysisk nærhet.

Blikkpunktet i novellene er kvinners. Det vil for det meste si unge kvinner som utforsker sin seksualitet, sin kropp og tidvis egne reaksjoner i møtet med andre mennesker, eller mer eksakt, andre kropper. Med en realistisk og ekte språktone som tidvis er upolert, rå og direkte, tilsløres ikke noe. Men her er ingen spekulative eller lumre skildringer. Snarere lykkes Maria Børja med å få fram et sårt, underformidlet savn hos mange av sine sentralskikkelser.

Stort sett har forfatteren et fortettet og poengtert novellistisk grep om tekstene: konsentrerte, renskårede setninger, dialoger som skaper mening og dynamikk. Av og til kanskje noe uklar handlingsgang og en avslutning eller et vendepunkt som ikke alltid sitter godt. Men det tematiske er gjennomført fra første til siste novelle. Ta nå den første historien i knippet, «Han vil ikke ligge med meg». Vi møter den unge kvinnen som gjennom gjentatt seksuell aktivitet aldri når lenger enn til en kroppslig tilfredsstillelse.

Kroppen fungerer, men slik jeg opplever den unge kvinnen, kommer hun aldri til mer enn det. Varme, nærhet, fortrolig kjærlighet oppstår aldri. For meg er nettopp spenningsfeltet mellom kroppsopptatthet og mangelen på varme og trygghet som Maria Børjas kvinner i disse tekstene preges av , sterkt og tankevekkende framstilt. Glimt av talent røper «Voksenting» så avgjort. Spennende å se om hun har potensial til noe mer.