Svein Døvle Larssen og Tor Wilthill (ill): «Vestfold – et lite kongerike»
Allkopi forlag 2010, 162 sider

Røtter og tilhørighet synes fremdeles å bety mye for mange, selv om folk flytter mer nå enn for tretti, førti år siden. Å kjenne sitt lokalsamfunn blir betydningsfullt ikke bare for dem som har sine røtter plantet i lokal jord, men også for innflytterne.

Knapt noe fylke utenom Oslo har større tilflytning enn Vestfold. Med bare fjorten kommuner og små avstander åpner det for tettere tilhørighet enn andre fylker. Å spre kunnskap om kulturminner og historie i Vestfolds kommuner er et kulturpolitisk ansvar for så vel fylkespolitikere som lokalpolitikere. Og mediene vet godt at stoff med lokalkoloritt fenger. Likevel synes oppslagsverk med regionalt eller lokalt tilsnitt å ha sin plass.

En rundspørring blant landets lokale bokhandler gir klart svar om dette: Bøker med lokal tilknytning selger godt. Et nytt tilskudd til denne sjangeren kommer fra to veteraner i den regionale pressen, tidligere redaktør i Tønsbergs Blad, Svein Døvle Larssen og avis- og tidsskriftsillustratør Tor Wilthill. De har laget boken «Vestfold – et lite kongerike» i et appetittvekkende coffeetable-format.

I boken tar de oss med til synlige kulturminner i form av stasbygninger med en stolt historie å skilte med, til en rekke kirker, til monumenter og gravhauger eller andre markante og iøynefallende severdigheter i fylket.

Alle de fjorten vestfoldkommunene har fått ett eller flere oppslag der tekstforfatter Svein Døvle Larssen skriver con amore eller henter inn nøktern informasjon fra tilgjengelige kilder.

Verkets desiderte styrke er illustrasjonene i enkle, kolorerte strektegninger av Tor Wilthill – motiver som sikkert vil skap gjenkjennelighet for enhver som begir seg til sitt lokale revir. I tillegg informativt kart og god kapittelhenvisning som trolig sikrer «Vestfold – et lite kongerike» en solid hjemmeseier.